Sentralen. Foto: KIMA ArkitekturNTNU. Bergersen arkitekter. Foto: Karl-Erik ErikssonFolkets Hus, Sauda. Foto: Opus ArkitekterCREDO, Trondheim. Foto: M.Hertzog visualis imagesNye Algård sentrum. Dronninga landskap Foto: Svein Olav JensenBygdebox. Foto: Pasi AaltoMat- og merkevarehuset på Grünerløkka. Foto: Adam Stirling

Disse konkurrerer om Statens pris for byggkvalitet

Syv prosjekter konkurrerer i år om å vinne Statens pris for byggkvalitet. Nå skal juryen på befaring.

Juryen har vurdert de 82 forslagene som kom inn til årets konkurranse, og skal nå besøke de sju beste områdene og byggverkene.

Tre av kandidatene vil gå videre til finalen. I år vektlegger juryen transformasjonsprosjekter, hvor eksisterende arealer og byggverk er omformet til å møte nye behov.

Miljøvennlig og med høy byggkvalitet

Det er mer miljøvennlig å gjenbruke allerede bebygde områder, framfor ta i bruk nye urørte arealer. Årets pris treffer derfor tidsånden godt, når den ser etter byggverk og områder som er transformert.

- Kandidatene som er valgt ut i år har alle bidratt til transformasjon av både områder og byggverk. Byggverkene utgjør viktige funksjoner i nærmiljøene. De bidrar til økt trivsel og skaper betydelig merverdi til lokalmiljøet. Vi ser fram til å se byggverkene og å møte personene bak, sier juryleder Erling Lae.

Kandidatene

De sju kandidatene som juryen skal besøke er:

 • Folkets Hus i Sauda. Et kulturhus med saler, kafé, turistkontor, øvingsrom for band, ungdomslokale og kontor for kulturavdelingen i kommunen.
 • Nye Ålgård sentrum som har ny sentrumsplan hvor det er etablert kanal, torg og park.
 • Credo restaurant i Trondheim er transformasjon av en tidligere fabrikkhall.
 • NTNU campus i E. C. Dahlskvartalet i Trondheim.
 • Bygdebox på Stokkøya i Trøndelag. Et flerbruksbygg og en innovativ møteplass for kultur, næring, forskning og utdanning.
 • Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka, som er den gamle majonesfabrikken til Mills.
 • Sentralen i Oslo. Scene og verksted for kreative krefter innen kultur og innovasjon

Skal løfte fram forbilder

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbilder som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet. Kandidatene til prisen skal ha fremragende byggkvalitet og være et resultat av gode og innovative byggeprosesser. Byggverket må være ferdigstilt i 2015 eller senere for å være kandidat til årets pris.

Prisen deles ut av Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, under Byggkvalitetsdagen i Oslo 25. september.

Fagjuryen

I fagjuryen for Statens pris for byggkvalitet 2018-2021 sitter:

 • Erling Lae, leder, er tidligere fylkesmann, Oslo
 • Mari Bergset, landskapsarkitekt og daglig leder, Tromsø
 • Heidi Bjøru, sivilarkitekt, Tromsø
 • Eli-Kirstin Eide, professor og interiørarkitekt, Bergen
 • Bård Kåre Flem, sivilingeniør, Trondheim
 • Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør og sivilarkitekt Oslo
 • Mai Ahn Thi Lê, spesialrådgiver, Oslo
 • Cecilie Bjerke Skjømming, sivilarkitekt, Kristiansand (vara)
 • Arne Smedsvig, landskapsarkitekt og daglig leder, Bergen (vara)