Under Oslo. Her er jernbanesporene samlet i en betongtunnel under Middelalderparken. Foto: Bane NOR

Under Oslo. Her er jernbanesporene samlet i en betongtunnel under Middelalderparken. Foto: Bane NOR

Disse jernbanesporene går gjennom en betongtunnel under Middelalderparken i Oslo

Når togtrafikken stenges ned, skal aktiviteten opp på Follobaneprosjektet. 800 personer fra over 90 selskaper vil være i sving i sommer.

Fra 12. desember 2022 skal Bane NOR etter planen sette på trafikk fra Ski stasjon og gjennom den lange 20 kilometer Blixtunnelen mot Oslo. Prosjektet går nå mot en hektisk sommerperiode for å holde fremdriften ved anleggene på Oslo S, Åsland og Ski.

– Nå forberedes arbeidsoperasjonene som skal utføres i den togfrie perioden som starter 24.juni til 9. august. Da tar Bane NOR etter planen i bruk den andre ferdige delen av Follobaneprosjektet, det vil si nye spor gjennom ny tunnelstrekning ved Oslo S, melder Follobaneprosjektet til Byggeindustrien.

I løpet av sommeren skjer dette:

  • Bane NOR tar i bruk en cirka to kilometer lang tunnelstrekning som omfatter nye Kongshavntunnelen (cirka 1,4 kilometer), sammenkoblet med en ny betongtunnel på 650 meter under Middelalderparken.

    Kongshavntunnelen er en ettspors-fjelltunnel som krysser under veianlegget ved Ekebergåsen og under Mosseveien.

    Kongshavntunnelens søndre portal ligger ved Sydhavna. Utenfor portalen er sporet koblet sammen med eksisterende inngående Østfoldbanespor.
  • Betongtunnelen under Middelalderparken, rett sør for Oslo S, blir nordre del av den fremtidige Blixtunnelen når Follobanen tas i bruk i 2022.

    Betongtunnelen er opptil 50 meter bred. Over betongtunnelen samarbeider Bane NOR med Oslo kommune og Riksantikvaren for å oppgradere Middelalderparken.
Bane NOR lager ny tunnelstrekning med sju spor under Middelalderparken. Parken rustes opp til historisk bydelspark. Foto: Bane NOR/Nicolas Tourrenc
Bane NOR lager ny tunnelstrekning med sju spor under Middelalderparken. Parken rustes opp til historisk bydelspark. Foto: Bane NOR/Nicolas Tourrenc

– Over 90 selskaper og nærmere 800 personer deltar i sommeren arbeid med Follobaneprosjektet. I tillegg kommer Bane NORs egen byggherreorganisasjon. I teten for arbeidet står selskaper som OHL, AGJV, HAB, NCC, Infranord og Atkins. Andre navn som kan nevnes er Rambøll, Bombardier, Spordrift, Baneservice, RIAS, Signalkompaniet og NRC, opplyser prosjektet i en melding.