Kjetil Skjønhaug, eiendomssjef i Kultur- og idrettsbygg (fra venstre), Bente Bømark Hanssen, eiendomsdirektør i Kultur- og idrettsbygg, Tore Børresen fra Corigo, Glenn A. Messel fra Håndverkskompaniet AS, Tom Hjorth fra Olaf E. Eriksen, Kurt F. Pedersen fra Oslo Prosjektbygg, Eli Grimsby, direktør i Kultur- og idrettsbygg. Foto: Kultur- og idrettsbyggKurt F. Pedersen, daglig leder i Oslo Prosjektbygg, og Eli Grimsby, direktør i Kultur- og idrettsbygg. Foto: Kultur- og idrettsbyggTore Børresen, daglig leder i Corigo, og Eli Grimsby, direktør i Kultur- og idrettsbygg. Foto: Kultur- og idrettsbyggTom Hjorth daglig leder i Olaf E. Eriksen, og Eli Grimsby, direktør i Kultur- og idrettsbygg. Foto: Kultur- og idrettsbyggGlenn A. Messel fra Håndverkskompaniet AS, og Eli Grimsby, direktør i Kultur- og idrettsbygg. Foto: Kultur- og idrettsbygg

Disse fire entreprenørene fikk rammeavtale med KID

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) har etter en åpen anbudskonkurranse inngått parallelle rammeavtaler på sammensatte håndtverkstjenester med fire norske firmaer til en estimert årlig verdi på mellom 40 og 60 millioner.

Det skriver KID i en pressemelding fredag.

– Rammeavtalene blir spesielt viktige for å gjennomføre gode vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter i vår eksisterende eiendomsmasse, sier Eli Grimsby, direktør i Kultur- og idrettsbygg.

Oslo kommune har varslet en økt satsing på rehabilitering og vedlikehold av kommunens idrettsanlegg, hvorav mange er nedslitt og mangler grunnleggende funksjoner. Avtalene gir, ifølge pressemeldingen, KID bedre fleksibilitet til å håndtere den økte satsingen.

– Vi legger stor vekt på å ha kompetente og gode fagfolk med oss i disse arbeidene; det fremmer seriøsitet i arbeidslivet og sikrer oss bedre kvalitet på arbeidet, sier Eli Grimsby.

Oslo kommune har som mål å øke andelen håndverkere med fagbrev, understreker KID i pressemeldingen.

Det vil bli stilt krav om at minimum 50 prosent av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene skal utføres av fagarbeidere eller personer med dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning. Det er kun anledning til ett ledd med underleverandør, jamført standardkontrakten.

Rammeavtalene gjelder i to år fra kontraktsignering, og inneholder opsjon for oppdragsgiver til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere ett pluss ett år. For opsjonsperioden kan prisene justeres i henhold til konsumprisindeksen som lagt frem av Statistisk sentralbyrå, heter det i meldingen.

Dette er de fire entreprenørene:

  • Olaf E. Eriksen Entreprenørforretning
  • Corigo
  • Håndverkskompaniet
  • Oslo prosjektbygg