Som del av Havnepromenadeprogrammet og i forbindelse med markeringen av Oslo som europeisk miljøhovedstad i 2019, etablerte Oslo kommune Trettenparken som et offentlig tilgjengelig parkanlegg for egenorganisert aktivitet ved Skur 13 på Filipstad.  Foto: Jiri HavranGatenormalen ber om flersjiktet vegetasjon der det er hensiktsmessig, fordi  flersjiktet vegetasjon kan levere flere økosystemtjenester. Illustrasjon: CowiDe store fyllingsdammene Songa og Trolldalen i Vinje kommune er bygget som en del av den store Tokkeutbyggingen i perioden 1958-62. Begge dammene ble bygget om tidlig på 2000-tallet, men ble rehabilitert i 2017 som følge av nye sikkerhetskrav.  Foto: StatkraftBekkelagsbadet beskrives som en del av Oslos havneområder er gjort om til friluftsområde til glede for fellesskapet. Foto: Tove LaulutenKlimahuset i Botanisk hage på Tøyen beskrives som et stedtilpasset prosjekt som viser at det er mulig å bygge i nær kontakt med eksisterende trær og i samspill med naturens prosesser. Foto: Atsite

Disse fem kjemper om Landskapsarkitekturprisen 2021

Prosjektene Bekkelagsbadet, Rehabilitering av dammene Songa og Trolldalen, Trettenparken, Klimahuset i Botanisk hage på Tøyen og Gatenormal for Oslo er de fem finalistene i Landskapsarkitekturprisen 2021.

Det skriver Norske landskapsarkitekters forening (NLA) i en pressemelding tirsdag.

Landskapsarkitekturprisen deles ut i Larvik 17. september, under NLAs fagdag «Endring». 23 prosjekter har blitt til fem finalister: «Bekkelagsbadet» av Bar bakke landskapsarkitekter og Oslo Havn, «Rehabilitering av dammene Songa og Trolldalen» av Feste Landskap Arkitektur og Statkraft, «Trettenparken» av Bjørbekk & Lindheim og Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Oslo Havn; «Klimahuset i Botanisk hage på Tøyen» av Atsite og Universitetet i Oslo ved Eiendomsavdelingen, samt «Gatenormal for Oslo» av Cowi og Oslo kommune ved Bymiljøetaten.

Landskapsarkitekturprisen ble stiftet av NLA i 2015. Det er en hederspris for landskapsarkitektur som, ifølge pressemeldingen fra NLA, kan bidra til å heve, fornye og utvikle norsk landskapsarkitektur. Landskapsarkitekturprisen består av en plakett, heder og ære, og deles ut årlig i forbindelse med NLAs fagdag.

Juryen har bestått av følgende landskapsarkitekter og medlemmer i NLA: Astrid Skalleberg, leder av juryen, Mari Hagen for Nord-Norge, Jan Løvdal for Midt-Norge, Marte Maardalen for Vest-Norge, Tine Eilen Gunnes for Sør-Norge, Maxwell Gitenstein for Øst-Norge, studentrepresentant Bendik Vindegg Torp og varamedlem Erik Myhr Munkebye.