<p>Torvet i Trondheim er er vinner av Landskapsarkitekturprisen 2020. Ifølge juryen har torvet gjennomgått en total transformasjon fra et trafikkert bilbasert kryss til en festplass og sentralt viktig byrom. Foto: Glen Musk</p>Torvet i Trondheim før og etter transformasjonen. Glen MuskTorvet i Trondheim. Foto: Glen MuskHedrende omtale til Kirkeparken i Tromsø. Foto: Kristina SchröderKirkeparken i Tromsø fikk hedrende omtale. Foto: Kristina Schröder

Torvet i Trondheim vant Landskapsarkitekturprisen 2020

I konkurranse med fire andre finalister er Torvet i Trondheim kåret til årets vinner av Landskapsarkitekturprisen.

Hedrende omtale gikk til Kirkeparken i Tromsø. Til årets pris var det nominert totalt 29 prosjekter, hvorav fem gikk til finalen, ifølge en pressemelding fra Norske landskapsarkitekters forening NLA.

Landskapsarkitekturprisen er en hederspris for landskapsarkitektur som kan bidra til å heve, fornye og utvikle norsk landskapsarkitektur, både som plan og prosjekt. Prisen deles ut årlig og har som formål å synliggjøre og fremme faget. Alle de nominerte er gjennomførte og bygde prosjekter.

Vinner: Torvet i Trondheim
Årets vinner av Landskapsarkitekturprisen har Trondheim kommune,  kommunalteknikk, avd. Byrom og grønnstruktur som byggherre og Agraff arkitektur som landskaparkitekt.

Ifølge juryen har Torvet i Trondheim gjennomgått en total transformasjon fra et trafikkert bilbasert kryss til en festplass og sentralt viktig byrom. Juryen er imponert over den tydelige utformingen med kobling til arven fra Cicignons byplan; stramt og ryddig, sammen med nærmest myk materialbruk selv om det er hard stein med historiske og tradisjonsrelaterte elementer i byrommets gulv. Møblering og vegetasjonsbruk innbyr til menneskelig aktivitet og trivsel på en åpen plass. Byrommet kan også minne om de store klassiske piazzaene i Italia.

Hedrende omtale: Kirkeparken i Tromsø
Tromsø kommune er byggherre, med Dronninga landskap som landskapsarkitekt. Gjennom utforming av landskapsrommet rundt domkirken i Tromsø, har landskapsarkitekten ifølge juryen vist stor kunnskap og vilje til å førskjønne dette viktige og historiske anlegg og byrom med en gjennomtenkt og rik plantepalett.

I parken er det lagt vekt på stedegen vegetasjon og bruk av gatetrær i stort omfang. Her er plantet verdens nordligste edelløvskog og det er gjort bruk av nordnorske stauder med forbilde fra botanisk hage i Tromsø. Det hele er toppet med 20.000 blomsterløk.

Dette var de øvrige finalistene:
Sandvika Fjordpark, Kadettangen i Bærum
Ifølge juryen har fjordparken en visjon om en grønn horisont ut mot havet, forsterket med rause og tilgjengelige arealer for aktivitet og rekreasjon. Stupetårnet, Svanen, har blitt befestet som Sandvikas nye landemerke. Ved utvikling av strandparken har en latt seg inspirere av det karakteristiske øylandskapet i indre Oslofjord. Juryen mener landskapsarkitektene har klart å kombinere de myke formene og god linjeføring med et tydelig formgrep, og latt funksjonene innpasse seg på en naturlig og liketil måte.

Lakkegata aktivetspark i Oslo: Ifølge juryen har har landskapsarkitekten utformet et helhetlig prosjekt og en spennende skolegård i en åpen og omfattende brukerprosess med skolen. Programmeringen og utformingen har etter analyser av dagens situasjon søkt å hensynta jentenes behov spesielt, med større variasjon i aktivitet og med mer komplekse rom. Dette er utført uten å miste grepet om en helhetlig utforming og faglig tydelighet. Prosjektet har nennsomme og fine detaljer og en frisk og ren fargebruk, til tross for røff bruk og harde materialer. Vegetasjonsbruk og overvannshåndtering er løst på en selvfølgelig og tiltalende måte.

Om prisen

Landskapsarkitekturprisen ble stiftet av NLA, Norske landskapsarkitekters forening og utdelt første gang i 2015.

Prisen er en hederspris for landskapsarkitektur, som kan bidra til å heve, fornye og utvikle norsk landskapsarkitektur, både som plan og prosjekt.

Prisen skal synliggjøre og fremme faget og deles ut årlig. Juryen kan også tildele ærespris og hedendre omtale. Forslagsretten er åpen, men juryen kan innhente begrunnede forslag.

Bjørnstjerne Bjørnssonsgate i Drammen er et gateprosjekt som ifølge juryen viser innovasjon og evne til å utnytte nye løsninger for å skape et grønt og frodig gatemiljø med varierte og positive opplevelser. Overvannet ledes ned i mange regnbed og totalt 10.000 stauder danner en frodig gate. Spesialdesignende løsninger av stengbare kummer skal løse utfordringer med salting om vinteren. Prosjektet sparte millioner på å bygge overvannsystemet åpent framfor lukket og resultatet er og vil bli et viktig referanseprosjekt og et forbilde for andre veg-og gateprosjekter.

Juryen har bestått landskapsarkitekter og medlemmer i NLA: Torunn Hognestad, juryleder, Ulf-Håkon Stoltz, Finnmark og Troms, Jan Løvdal, Trøndelag, Inger Hageberg,  Vestlandet, Tine Eilen Gunnes, Sørlandet, Christine Gjermo, Østlandet, Inga Elen Årvoll Eidsvik, studentrepresentant og varamedlem Astrid Skalleberg.

.