Vinnerprosjektet Deichmansgate/Wilses gate. Foto: Åse Holte

Landskapsarkitekturprisen til Asplan Viak

Landskapsarkitekturprisen 2018 gikk til Asplan Viak for Deichmans gate/Wilses gate i bydelene Grünerløkka og St. Hanshaugen sentralt i Oslo

Prosjektfakta Deichmans gate og Wilses gate

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Sandvika
Beliggenhet: Grünerløkka og St. Hanshaugen, Oslo kommune
Byggherre: Bymiljøetaten, Oslo kommune
Byggeår/ferdigstilt: 2017
Prosjektperiode: 2013-2016
Areal/Størrelse: 300 meter lange gater
Kostnad inkl mva: 18 mill. kr
Prosjektansvarlig: Vibeche Håheim Kind, Asplan Viak, Catrine Carlsen, seksjonsleder Byromsprosjekter
Ansvarlig landskapsarkitekt: Janicke Ramfjord Egeberg, Asplan Viak
Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS: LARK, VEI, VA, RIE Kim Haukeland Paus (dengang Cowi, nå Asplan Viak), Bent Braskerud (VAV)
Entreprenør: Braathen Landskapsentreprenører AS

Ifølge pressemeldingen fra NLA er dette et nyskapende overvannsprosjekt som representerer en toneangivende transformasjon av byrom.

For fjerde gang delte Norske landskapsarkitekters forening ut sin årlige hederspris. Det skjedde under NLAs fagdag i Porsgrunn fredag 6. april. Gatetunene i Deichmans gate og Wilses gate er de første ferdigbygde anleggene for lokal overvannshåndtering i sentrumsgater med ni regnbed.

Juryens begrunnelse
Juryleder Torunn Hognestad presenterte vinnerne og overrakte prisen under NLAs fagdag Byperspektiver i Porsgrunn 6. april. Dette er juryens begrunnelse:

Med mer ekstremvær og tettere byer, vil vi i framtiden måtte håndtere mer overvann lokalt. Landskapsarki-tektur er et nøkkelfag for å skape klimatilpassede, robuste og attraktive byer. Åpen overvannshåndtering kombinert med god design og riktig vegetasjon, gir tilleggsverdier utover det å håndtere overvann.

Årets vinnerprosjekt er et pilotprosjekt som har gjort nettopp dette; tatt naturens prinsipper tilbake til byen og skapt et sted med identitet– fra trist og grått til grønt og blått. Bærekraftige og fremtidsrettede løsninger for håndtering av overvann tilfører byrommet opplevelseskvaliteter samtidig som det bidrar til økt biologisk mangfold. Ikke bare har beboerne fått et hyggelig og vakkert miljø, prosjektet er også et verdifullt bidrag til byøkologi. Godt for folk og godt for naturen!

Vinnerprosjektet er i den sammenheng et nyskapende overvannsprosjekt og som kan være med og representere en toneangivende transformasjon av byrom i Norge – fra trist og grått til grønt og blått. Vinnerprosjektet viser på forbilledlig måte hvordan overvannet kan håndteres akkurat her, på dette stedet og i denne gata. Vist gjennom vakre, gjennom-arbeidede og funksjonelle detaljer som viser solid håndverk i materialbruk og vegetasjonsbruk.

Prosjektet er enkelt, pedagogisk og forståelig og vil gi energi og inspirasjon til både oppdragsgivere og prosjekterende i oppgaver som kommer. Et prosjekt om overvannshåndtering med overføringsverdi til små tettsteder så vel som store byer er derfor etterlengtet og av stor verdi.

Prosjektbeskrivelse av Deichmansgate/Wilses gate
Nye plantebed, møbler, belysninger, sykkelstativer, og bygulv har bidratt til å løfte gaterommene. Gatetunene hever nærområdekvalitetene, både for byens befolkning og ikke minst for barna på Møllergata skole.

Regnbedene har en beregnet fordrøyningskapasitet på 60 kubikkmeter. Det er plantet stauder med ulik struktur som gir prydverdi gjennom hele året.Vannskulpturer, vannrenner og innløp til regnbed er spesialdesignede granittelementer som er integrert i belegningen.

Vannet renner åpent via elementene til regnbed og gjennom gatetunene. Vannskulpturene forsinker vannet og synliggjør vannmengden. Gjennomgående brukes det permeable dekker som gangbaneheller, granittlisenner, gressarmering, naturgrus, gjenbruk av lokal storgatestein og smågatestein.

Gatene har ikke ordinær biltrafikk og alle parkerings-plassene er fjernet, bortsett fra to handikapplasser. Dette pilotprosjektet følges opp av vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten og Asplan Viak AS for å høste erfaring og kunnskap for framtidig innovative overvannsprosjekter.

Landskapsarkitekturprisen 2018 gikk til Asplan Viak for Deichmans gate/Wilses gate. Foto: Dag Jenssen

ProsjektfaktaSjøfronten Mo i Rana

 Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS AS
Beliggenhet: Mo i Rana, Rana kommune, Nordland fylke
Byggherre: Rana kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2017
Prosjektperiode: 2013-2017
Areal/Størrelse: ca 55 da
Prosjektansvarlig: Tine Solbakk, Rana kommunes plan-, bydrifts- og prosjektavdeling og Axel Nitter Sømme MNLA, Arkitektgruppen CUBUS AS
Ansvarlig landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS AS ved Axel Nitter Sømme MNLA, Torbjørn Bengtsson MNLA og Eva L. Korsøen MNLA
Rådgivere/konsulenter: RIB Node AS v/Ronny Rykkje, Haltenbanken AS v/Truls Indrearne
Entreprenør: Unimaskin AS
Anleggsgartner: 1. trinn Tangen Uteanlegge AS, 2. trinn Kurt Bye AS
Underleverandører: Evjen Granitt AS, Imtas AS, Størksen Rustfri Industri AS, Asfaltverket Mo AS, Mo Installasjon AS, Tunge Ting AS
Kunstner: Laila Stien
Arkitekt: Cato Mørner sivilarkitekt og Maria Molden sivilarkitekt MNAL, begge Arkitektgruppen CUBUS AS
Priser: 1. premie i idékonkurransen om utforming av sjøfronten i 2013

Hederlig omtale til Sjøfronten Mo i Rana
Sjøfronten Mo i Rana, Arkitektgruppen Cubus ved Axel Nitter Sømme og Rana kommune får hederlig omtale. Prosjektet har løftet fram stedsidentitet og ved bruk av enkle virkemidler gitt et sterkt formuttrykk og engasjement. Bruk av stedegen granitt, lokalt stål og betong sikrer kvalitet og lokal forankring som inspirerer til innovasjon og evne til omstilling

Prosjektet har klart å synliggjøre den indre kraft ved å ta et fast tak om stedets egne ressurser og bygge videre på den lokale kunnskapen og som gir glede og inspirasjon både for turist, fastboende og egen industri. Gjennom nye lokalproduserte produkter spesialdesignet for stedet, framstår strandpromenaden som et visningssted for stedets stolte identitet med råmaterialene som la grunnlaget for byen. Byens historie og egenart trer fram i ny drakt der nordnorsk poesi skåret i stål bygger broer mellom fortid og framtid. I møtet med landskapet får poesien nytt innhold og arkitekturen en nerve som åpner for refleksjon og ettertanke.

Prosjektet speiler også tilbake til et kontor med lange tradisjoner, nysgjerrighet og bevissthet rundt stedets identitet og en tydelig formidlingskraft.

Om prisen
Landskapsarkitekturprisen ble stiftet av NLA i 2015. Det er en hederspris for landskapsarkitektur som kan bidra til å heve, fornye og utvikle norsk landskapsarkitektur. Prisen skal synliggjøre og fremme faget. Prisen deles ut årlig.

Juryen har bestått av følgende landskapsarkitekter og medlemmer i NLA: Torunn Hognestad, juryleder, Ulf-Håkon Stoltz for Finnmark, Troms, Jan Løvdal fra Trøndelag, Inger Hageberg for Vestlandet, Tine Eilen Gunnes fra Sørlandet, Christine Gjermo for Østlandet, Inga Elen Årvoll Eidsvik, studentrepresentant, varamedlem Astrid Skalleberg.

Hederlig omtale til Sjøfronten i Mo i Rana. Foto: Axel Nitter Sømme