Fra prisutdelingen i Oslo kongressenter Merete Gunnes fra TAG Arkitekter og Line Løvstad Nordbye fra Bjørbekk & Lindheim er svært glade for prisen. Foto: Nicolas Tourrenc

Tag Arkitekter og Bergen kommune mottok Landskapsarkitekturprisen

Tag Arkitekter og Bergen kommune mottok Landskapsarkitekturprisen 2019 for Lyreneset friluftsområde. Bjørbekk & Lindheim fikk ærespris for Ensjøbyen.

Landskapsarkitekturprisen 2019 gikk til Tag Arkitekter og Bergen kommune for Lyreneset friluftsområde i Laksevåg, Bergen kommune for prosjektets enkelhet, skjønnhet og evnen til å formidle stedets historie.

Norske landskapsarkitekters forening, NLA delte ut sin årlige pris for beste landskapsarkitektur under IFLAs 56. verdenskongress COMMON GROUND Oslo 19. september. Dette var femte året prisen ble delt ut.

Fra juryens vurdering:
"Lyreneset har en spennende historie og fantastisk beliggenhet ut mot innseilingen til Bergen. Området utgjør en viktig grønn lunge på Laksevåg/Gravdal, både som turområde og badeplass, men ligger også tett opp til Bergen sentrum hvis man kommer sjøveien. I prosjektet har det vært fokus på å bidra til å framheve stedets historie og kvaliteter samt gjøre det enda mer tilgjengelig og attraktivt enn før. Nesets natur- og kulturkvaliteter er foredlet samt tilgjengeliggjort for flere mennesker gjennom informasjon, oppgraderte turveier og tråkk og punktvise opparbeidelser av møte/aktivitetsplasser. Langs vandringen rundt på neset kan man oppleve både spennende kulturhistorie, rester fra tidligere bosetting og hager samt en veksling av opplevelser gjennom åpne og lukkede landskapsrom og sikt ut mot kjente landemerker i bybildet."

Juryens begrunnelse

"Landskapsarkitektur er essensielt for å skape varige, attraktive and stedstilpassede prosjekter. Årets vinnerprosjekt oppfyller nettopp dette.

Prosjektet både tydeliggjør og opprettholder stedets grønne karakter, landskap og historie på en nyskapende måte ved bruk av enkle og effektive midler. Prosjektet viser hvordan godt samarbeid mellom oppdragsgiver, landskapsarkitekt og anleggsgartner skaper kostnadseffektive og gode løsninger. Bruken av bærekraftige materialer forsterker stedets kvaliteter og viser på en eksepsjonell måte hvordan mindre kan være mer.
Enkelheten viser seg i gjennomtenkt design, enkel materialbruk, god til passing til naturen, i tillegg til lekne og dristige elementer på det historiske stedet. Prosjektet vil glede og inspirere både klienter, planleggere og anleggsgartnere i arbeidet med lignende prosjekter."

Ærespris til Ensjø parkdrag
Prosjektet er blant de store og viktige bytransformasjonsprosjektene som definerer vår tids landskapsarkitektoniske idealer der naturen får sette premissene for byutformingen. Som byplanleggere har landskapsarkitekter i mange år forsøkt å snu på arvegodset etter tidligere tiders bilbaserte idealer. Ensjøbyen er et tydelig eksempel på at man tar steget vekk fra bilbyen og igjen gjør byene grønnere og mer attraktive for både mennesker og dyr. Gjenåpning av Hovinbekken har vært det viktigste grepet i denne transformasjonsprosessen – med gjenskaping av natur som planverktøy. Et ønske for senere arbeider for fremtidige transformasjonsområder må være at det legges enda sterkere prioriteringer på arbeidet for å bevare eller gjenskape det grønne grepet i prosessen.

Bjørbekk & Lindheim har gjennom en sammenhengende planperiode på 12 år arbeidet målrettet med prosjektering av både gater, parker, plasser og bekkeåpningsanlegg for å bidra til å etablere en stedsidentitet for Ensjøbyen. Prosjektene har bidratt til å forandre områdets karakter fra utflytende asfaltørken i 2006 til en frodig og attraktiv bydel i 2019. Hovinbekken fremstår igjen som den sentrale nerven gjennom hele Ensjølandskapet slik den eng gang lå og definerte landskapet for over 100 år siden.

Prosjektet vinter om sterk utholdenhet og urokkelig fokus på stedets muligheter gjennom målrettet formgivning og en tydelig bevissthet om detaljene.

Prosjektfakta Hovinbekken/Ensjø
Landskapsarkitekt: Bjørbekk og Lindheim
Beliggenhet: Bydel Grunerløkka
Byggherre: Oslo kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2019
Prosjektperiode: 2006-2019, pågående
Areal/Størrelse: ca 500 da
Prosjektansvarlig: Bjørbekk og Lindheim ansvarlig for bekk- og parkprosjektering. Norconsult overordnet prosjektledelse

Om prisen
Landskapsarkitekturprisen ble stiftet av NLA i 2015. Det er en hederspris for landskapsarkitektur, som kan bidra til å heve, fornye og utvikle norsk landskapsarkitektur. Prisen skal synliggjøre og fremme faget. Prisen deles ut årlig.

Juryen har bestått av følgende landskapsarkitekter og medlemmer i NLA:
Juryen har bestått av Torunn Hognestad, leder av juryen, Ulf-Håkon Stoltz for Finnmark, Troms, Jan Løvdal fra Trøndelag, Inger Hageberg for Vestlandet, Tine Eilen Gunnes fra Sørlandet, Christine Gjermo for Østlandet, Inga Elen Årvoll Eidsvik, studentrepresentant, varamedlem Astrid Skalleberg