Juryen for Innovasjonsprisen 2015. 

Disse er nominert til Byggenæringens Innovasjonspris

Verdens høyeste trehus i Bergen og verdens første rehabiliterte plusshus i Sandvika, Bærum, er sammen med Veidekkemodellen for involverende planlegging, nominert til Byggenæringens Innovasjonspris 2015.

- Juryen har vurdert 55 innsendte forslag, og har endt opp med nominasjon av tre vidt forskjellige kandidater som alle har vinnerpotensial, sier juryleder Kristin Malonæs, direktør i Innovasjon Norge Hedmark. Byggenæringens Innovasjonspris er etablert av Bygg Reis Deg AS og deles ut for tredje gang på åpningskonferansen Bygg Reis Deg 2015, 14. oktober på Norges Varemesse. 

- De tre kandidatene utmerker seg på flere felt, men fellesnevneren er satsingen på planlegging, samarbeid og utnyttelse av tverrfaglig kompetanse, sier Malonæs. 

- De nominerte, men også rekken av kandidater, viser forbilledlige eksempler på kreativitet og mangfold i prosess- og produktutvikling som lover godt for næringens fremtidige konkurransekraft. Det satses virkelig på innovasjon og nytenkning i byggenæringen, sier Kristin Malonæs.
Treet – pilotprosjekt i verdensklasse
I løpet av 2015 ferdigstilles «Treet» - verdens høyeste trehus med 14 etasjer i Damsgårdssundet i Bergen. Boligblokken med 62 to- og treromsleiligheter bygges med en kombinasjon av moduler, limtrekonstruksjoner og massivtre. Bak prosjektet står BOB Eiendomsutvikling AS, Moelven Limtre AS, Sweco Norge AS og arkitektfirmaet Artec AS. Allerede før prosjektet står endelig ferdig, har «Treet» fått stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.
Powerhouse Kjørbo blant verdens grønneste bygg Powerhouse Kjørbo var to ordinære kontorblokker fra 80-tallet som er rehabilitert til et plusshus som over livsløpet skal produsere mer energi enn de forbruker. Solceller på taket produser over 200 000 kWh per år. Strømmen leveres til tekniske anlegg og i perioder også til strømnettet. Prosjektet har oppnådd miljøklassifiseringen BREEAM-NOR Outstanding som det første i Norge. Powerhouse-samarbeidet består av Entra Eiendom, Skanska Norge AS, Snøhetta, miljøstiftelsen ZERO, Hydro, Sapa og Asplan Viak AS.
Prosessinnovasjon fra Veidekke effektiviserer og sikrer byggeprosesser
Veidekke har i ti år arbeidet med å utvikle sitt eget konsept, Involverende planlegging (IP) basert på den såkalte LEAN-filosofien. Modellen har blitt en arbeidsform i Veidekkekonsernet hvor ambisjonen er å redusere tapt tid, sløsing og risiko, samt å skape flyt i produksjonen. Konseptet er bygget opp rundt fem hovedelementer, plansystem, møtestruktur, arbeidsdeling, hindringsanalyse og risikostyring. Veidekke har høstet anerkjennelse for sin satsning og utmerket seg ved å være en aktiv bidragsyter både for den norske byggenæringen, men også internasjonalt. 

Ifølge adm. direktør Halvard Gavelstad i Bygg Reis Deg AS skal juryen møte de tre nominerte kandidatene før avgjørelsen faller. I tillegg til Kristin Malonæs har juryen følgende medlemmer: ekspedisjonssjef Ann Ingeborg Hjetland, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Jan Halstensen, styreleder Byggenæringens Landsforening og Knut Strand Jacobsen, styreleder Virke Byggevarehandel.