Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner under lanseringen av veiviseren 1. november. Foto: Husbanken

Digital veiviser skal gi flere en god bolig

- Det er mange statlige aktører som bidrar til at mennesker i en vanskelig situasjon skal få en god bolig. Av og til kan det være vanskelig å finne frem i "jungelen". Derfor lanserer vi nå en digital veiviser som skal gjøre det enklere å gi innbyggerne riktig hjelp, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Sammen med Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie deltok Sanner på årets boligsosiale lederkonferanse der «Veiviser Bolig for velferd» ble lansert. Tema for årets konferanse var digitalisering og innovative grep i norsk boligpolitik.

Enklere å få hjelp med ny veiviser

Kommunen er knutepunktet for mennesker som trenger hjelp fra det offentlige til bolig, helse, arbeid eller jobb. Mange kommuner gjør en omfattende innsats for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet.

- Nå utstyrer vi kommunene med et digitalt verktøy som skal gjøre det enklere for innbyggerne å få alle statlige tjenester de har krav på. Dermed blir det lettere å gi innbyggerne hjelp med å finne gode boliger, sier Sanner.

Gjennom veiviseren vil kommunalt ansatte enklere se sammenhengen mellom boligsosialt arbeid, sosiale tjenester, helse- og omsorgstjenester og barnevern, og dette kommer innbyggerne til gode. Når kommunen for eksempel skal bosette mennesker fra fosterhjem, fengsel eller institusjon, vil veiviseren inneholde veiledning om brukermedvirkning, finansiering, forskning og gjeldende lovverk

- Å ha en trygg og god bolig er viktig for alle mennesker for å kunne fungere i samfunnet. Bolig danner rammen for et sosialt liv, avgjørende når du skal ta utdanning, være i arbeid, etablere familie og ta vare på helsen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Sammen om bedre velferd

Gode løsninger på morgendagens boligsosiale utfordringer avhenger av helhetlig arbeid på tvers av sektorer. Siden 2014 har fem departementer og seks direktorater jobbet sammen under den boligsosiale strategien Bolig for velferd.

- Veiviseren er et ektefødt barn av dette samarbeidet på tvers av velferdsetatene, sier administrerende direktør i Husbanken, Bård Øistensen.

Det er Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Helsedirektoratet, Husbanken og Kriminalomsorgsdirektoratet som står bak veiviseren.

Veiviseren finner du på www.veiviseren.no