Digi-Statsbygg

Vi er nå midt inne i det som omtales som en digitaliseringsrevolusjon. Innen visse områder ligger vi i byggenæringen ganske langt fremme, men få kan slå seg på brystet og si de virkelig er rigget for den nye digitale fremtiden. Statsbygg ønsker nå å ta en lederrolle i dette arbeidet i Norge.

Digitaliseringen et vidt begrep og kan omfatte så mangt - og det kan være vanskelig å få fatt i hva som virkelig ligger i den digitale tidsalder. Det eneste sikre er at det vil bli store endringer i det norske næringslivet og byggenæringen - samt at vi ikke vet hva som egentlig ligger bak neste sving.

Statsbygg tar nå et kraftig grep rundt sin digitale satsing. De er nå i ferd med å etablere konseptet Digibygg, som skal være en helt ny måte å arbeide på for den statlige storutbyggeren. Målet er kort og godt at de skal realisere Norges smarte byggeprosjekt og det skal selvsagt være heldigitalt. De skal ikke bare være best i Norge, men de jobber for å utvikle et konsept i verdensklasse.

Hvordan prosessen og det ferdige prosjektet kommer til å bli, kjenner ingen til ennå. Utviklingen går her så fort at man må få med seg de dyktigste i markedet i et slikt arbeid, og man kan selvsagt ikke bygge morgendagens prosjekt basert på dagens løsninger, her må man tenke lenger frem. Derfor jobber Statsbygg nå med å knytte til seg innovative samarbeidspartnere. Disse leverandørene kommer dermed gjennom denne satsingen til å bli med på å stake ut kursen for en ny måte å arbeide på, og burde kunne tiltrekke seg oppmerksomhet både fra norske og utenlandske leverandører. Forhåpentligvis vil flere lokale miljøer også hevde seg i en slik konkurranse slik at vi kan bygge opp en norsk kompetanse som hele den norske byggenæringen vil kunne nyte godt av. Statsbygg sier selv deres nysatsing også skal kunne inspirere hele næringen, noe vi håper den vil kunne ta til seg.

Vi kjenner ennå ikke hvilket konkret prosjekt som vil være den første utbyggingen i Digibygg-satsingen -men vi håper Statsbygg-organisasjonen nå virkelig setter ressurser inn på denne satsingen - næringen trenger noen som stikker hodet frem og ønsker å ta en lederposisjon i digitaliseringsutviklingen - og som vil sette krav for de andre aktørene i verdikjeden.