Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Difi med ny lønnsveileder i offentlige kontrakter

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har i dag lansert en ny veileder om beste praksis ved oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Offentlige virksomheter kjøper varer og tjenester for 420 milliarder kroner hvert år og har et særlig ansvar for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i sine kontrakter.

Gode eksempler

– Offentlige anskaffelser er et viktig strategisk virkemiddel for å bekjempe og motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Det er derfor viktig at offentlige virksomheter gjennom sine anskaffelser går foran i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv, sier avdelingsdirektør Dag Strømsnes.

Her finner du veilederen

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) ga i 2014 Difi i oppdrag å gjennomføre en kartlegging av hvordan offentlige etater og virksomheter følger opp leverandører og etterlever forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Erfaringsdeling

Difi fikk også i oppdrag å utarbeide veiledningsmateriell basert på beste praksis i offentlige virksomheter. Formålet er å dele gode erfaringer som kan benyttes av flere offentlige virksomheter i deres arbeid med å følge opp lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

– Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping er en økende utfordring. Konsekvensene av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er alvorlige for de menneskene som blir utsatt for dette. Dette virker også ødeleggende for konkurransen innen utsatte bransjer hvor seriøse leverandører opplever å tape konkurransen om offentlige kontrakter, sier Strømsnes.

Minimumskrav

I den nye veilederen beskriver Difi standarder for arbeidet med å motvirke sosial dumping i offentlige anskaffelser. Ved å følge minimumskravene beskrevet i veilederen vil det være enklere for offentlige oppdragsgivere å oppfylle kravene i forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Arbeidet med å kartlegge praksisen i offentlige virksomheter og utvikle veilederen har foregått i samarbeid med en rekke offentlige innkjøpsmiljøer og noen leverandører. I tillegg har Difi hatt en dialog med partene i arbeidslivet underveis i arbeidet.

Anskaffelser.no kan offentlige innkjøpere finne enkle og praktiske verktøy og maler som kan brukes i arbeidet med å stille og følge opp krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser.