Dette vil prege byggenæringen i 2022

Byggenæringen har lagt bak seg to spennende år, og som har gått bedre enn mange så for seg med pandemien hengende over oss. Pandemien vil fortsette å prege det nye året, men det er også flere andre forhold som vil være med å påvirke næringen i året som nå er startet opp, og som vil være med å definere hvordan utviklingen til næringen vil fortone seg.