Illustrasjonsfoto.

Dette vil NFF-styret at foreningen skal hete

NFF-styret foreslår at foreningen endrer navn fra Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk til Norsk tunnel- og bergsprengningsforening.

Det kommer frem i årsmøtedokumentet NFF har sent ut i forkant av foreningens årsmøte 8. mai.

Behovet for å endre navn på foreningen har vært diskutert med jevne mellomrom både i og utenfor styret i NFF. Denne diskusjonen har i løpet av de siste to årene blitt enda hyppigere, og styret i NFF bestemte etter årsmøtet i fjor at de ønsket å gjennomføre en ordentlig prosess knyttet til dette temaet.

– Styret og foreningens øvrige tillitsvalgte opplever at navnet er lite hensiktsmessig i kommunikasjon mot omverden. Videre assosieres forkortelsen snarere med Fotballforbundet enn vår forening. Begrepet fjellsprengning har også delvis gått ut på dato, da det korrekte begrepet nå er bergsprengning. Foreningens arbeid favner dessuten videre enn ren fjellsprengningsteknikk, da vi arbeider med de fleste temaer innen anleggsvirksomhet knyttet til tunneler (både konvensjonelt drevet og med TBM) og anlegg i berg (både undergrunnsanlegg og anlegg i dagen), skriver NFF-styret i årsmøtedokumentet.

I vår har NFF gjennomført en navnekonkurranse hvor det har kommet inn hele 92 ulike forslag. Etter en gjennomgang av alle forsalgene foreslår altså NFF-styret at foreningen endrer navn til Norsk tunnel - og bergsprengningsforening

– Dette vil i større grad gjenspeile det vi holder på med i foreningen, sammenliknet med dagens navn. Det engelske navnet Norwegian Tunnelling Society beholdes inntil videre, skriver NFF-styret

– Avstemming skjer skriftlig ved fremmøte på generalforsamlingen 8. mai. Saken ansees for å være en vedtektsendring og krever et flertall på to tredeler av fremmøtte med stemmerett for å vedtas, melder foreningens styre.