Illustrasjonsfoto.

Skal NFF endre navn til Driv eller Tube?

Norsk Forening for Fjellsprengningssteknikk har fått inn en rekke kreative forslag på nye navn på foreningen.

TunCiv, Varskuher, Driv, Tube, Mino og Sprengtek, er blant forslagene NFF har fått inn i forbindelse med navnendringskonkurransen foreningen har satt i gang. Norsk bergforening, Norsk fjellteknikk og Berg- og tunnelteknisk forening (BTF), er andre eksempler blant et titalls forslag som så langt har kommet inn. Noen har også vært ytret ønske om å beholde Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk og forkortelsen NFF.

– Jeg fikk inn «Norsk forening for tunnel og undergrunnsteknikk – NORTUG» som et forslag. Den var nok laget som en fleip, men det er lov å være kreativ og tenke litt utenfor boksen, sier generalsekretær Tone Nakstad i NFF til Byggeindustrien.

Nakstad håper enda flere besøker nettsiden hvor man kan komme med forslag til nye navn, og hvor det også er mulig å se alle forslagene som så langt har kommet inn.

Lite hensiktsmessig

På konkurransens nettside skriver styreleder Øyvind Engelstad i NFF at styret i NFF i lengre tid har diskutert behov for å skifte navn på foreningen. Det eksisterende navnet har lang tradisjon og forkortelsen NFF anvendes med letthet av foreningens medlemmer, men styret og foreningens øvrige tillitsvalgte opplever imidlertid at navnet er lite hensiktsmessig i kommunikasjon mot omverden. Videre assosieres forkortelsen snarere med Fotballforbundet enn vår forening, fastslår Engelstad.

Gått ut på dato

Han påpeker også at begrepet fjellsprenging delvis har gått ut på dato, og at det korrekte begrepet nå er bergsprenging.

– Foreningens arbeid favner dessuten videre enn ren bergsprengingteknikk, da vi arbeider med de fleste temaer innen anleggsvirksomhet knyttet til tunneler (både konvensjonelt drevet og med TBM) og anlegg i berg (både undergrunnsanlegg og anlegg i dagen), skriver Engelstad.

Kortest mulig

Styret i NFF ser i utgangspunktet for seg et navn som favner både tunnelvirksomhet og bergsprenging i dagen (både innen anlegg og gruve). Navnet bør imidlertid være kortest mulig, ha en fornuftig forkortelse eller eventuelt være et symbolnavn (som f.eks. Tekna, Tine, Ruter, BaneNor, Volvo etc).

Den endelige beslutningen tas på NFFs årsmøtet 8. mai.