Skjermdump fra torsdagens høring i Energi- og miljøkomiteen.

Dette ønsker byggenæringen i regjeringens klimaplan

Byggenæringen møtte Energi- og miljøkomiteen på Stortinget torsdag i en høringsrunde for Klima- og miljødepartementets Klimaplan for 2021-2030. Spesielt tre budskap ville næringen få frem.

Torsdag ettermiddag deltok NBBL, Norsk Eiendom, Huseierne, Boligprodusentenes Forening, Byggenæringens Landsforening og Byggevareindustriens Forening på en høringsrunde for regjeringens miljøpolitikk skissert i Klimaplan for 2021-2030.

Første nestleder for Stortingets Energi- og miljøkomité Espen Barth Eide ledet høringen, som ble gjennomført med digitale innlegg.

De tre grunnleggende og ofte gjentatte hovedpoengene fra næringen til ny klimastrategi i Norge, som også ble løftet frem under høringen, er behovet for digitalisering, behovet for insentiver til energieffektivisering av eksisterende bygg, samt behovet for hjemler til å kreve fossilfri bygging.

De forskjellige bransjeaktørene var alle innom ett eller flere av disse viktige punktene, og samfunnspolitisk direktør Jørgen Leegaard i Byggenæringens Landsforbund (BNL) samlet trådene i sin høringsuttalelse, etter at Boligprodusentenes Forening hadde bruk sin tilmålte tid til å understreke hvor viktige de mener heldigitale prosesser og standardiserte produktdatamaler er for å få næringen over på et mer miljøvennlig og sirkulært spor.

Espen Barth Eide ledet den åpne høringen i Stortingets Energi- og miljøkomité.

– Næringen er helt avhengig av forutsigbare rammer, så Stortinget må legge opp til en langsiktig og forutsigbar plan her. Vi trenger digitalisering, og vi trenger energieffektivisering. BNL har flere ganger laget forslag for trinnvis energieffektivisering av boligmassen, og vi er svært forundret over at dette ikke gjennomføres bedre. Enova fjerner støtteordninger, og det har vært nesten umulig å få på plass ordninger for energieffektivisering av bygg. Og i de grader hjemler for fossilfrie byggeplasser ikke er på plass, må de på plass, slo Leegaard fast.

– Jeg vil berømme hele næringen for å være så tydelig på at de er en glemt utslippskilde, men også på at det er så stort potensiale for utslippskutt og energisparing her, kommenterte Espen Barth Eide etter innleggene.

Høringen har gått over flere dager i Stortinget, og en av aktørene som ga sine innspill tidligere i uken, var Treindustrien, som møtte Energi- og miljøkomiteen tirsdag.

I sitt innspill til Klimaplan 2021-2030 skriver Treindustrien at de på generelt grunnlag vil påpeke at det viktigste for å få til nødvendig omstilling og kutt i klimagassutslipp er forutsigbare rammebetingelser.

«Det er helt avgjørende at vedtatt politikk og planer følges opp, slik som NTP. Videre må tiltak velges på en slik måte at norske bedrifter ikke får konkurranseulemper mot utenlandske aktører, og slik at like konkurransevilkår er ivaretatt. Både lovverk, offentlige anskaffelser og virkemiddelapparatet må målrettes og brukes aktivt for å drive markedet framover», skriver bransjeforeningen i sitt skriftlige innspill til klimastrategien.