«Primo Bryn», er tegnet av arkitektfirmaet AART Architects. Illustrasjon: AART Architects

Dette er Bertel O. Steen Eiendom sitt store utviklingsprosjekt på Bryn

Bertel O. Steen Eiendom jobber med et stort utviklingsprosjekt i Nils Hansens vei 9-11 på Bryn i Oslo. Nå melder selskapet seg inn i samarbeidet der over 20 eiendomsaktører fremmer Bryn-Helsfyr-områdets utvikling til en enda mer levende del av Oslo.

Bertel O. Steen Eiendom AS er en del av bil- og eiendomskonsernet Bertel O. Steen AS, som har en samlet omsetning på cirka 15 milliarder kroner og cirka 2.500 ansatte. Bertel O. Steen Eiendom med datterselskaper eier og forvalter en eiendomsportefølje på cirka 200.000 kvadratmeter, hvorav omlag halvparten er bileiendom og resten er fordelt på annen nærings- og utviklingseiendom.

Selskapet kjøpte Nils Hansens vei 9-11, en tomt på 12 dekar på Bryn, i 2018.

Sammen med AART/SJ Architects jobber selskapet med et stort, bymessig utviklingsprosjekt fordelt på tre moderne, bærekraftige kontorbygg med nyskapende delingskonsepter. Planen er å etablere et nytt forhandleranlegg i sokkeletasjen og et kontorvolum for utleie på cirka 25-30.000 kvadratmeter.

Nå opplyses det i en pressemelding fra Bryn-Helsfyr-samarbeidet at prosjektet er i planfasen, og planprogrammet ligger ute til høring.

Prosjektet, «Primo Bryn», er tegnet av arkitektfirmaet AART Architects, som fokuserer på at byggene de tegner skal være av betydning for området og tilføre varige kvaliteter.

«Eiendommen skal oppleves som et godt sted å være for leietakere og som et viktig tilskudd for naboer og området rundt, med inviterende fellesarealer ute og inne. Det legges vekt på å skape trivelige, grønne uteområder til glede for leietakere og naboer. Det planlegges klatreskulpturer langs turveien og torget mellom byggene, og et vakkert vannspeil på plassen. Også forbipasserende ønskes velkommen til bedriftsrestauranten og kaffebaren», skriver arkitektfirmaet i et prospekt.

Illustrasjon: AART Architects

– Vi er veldig fornøyde med kjøpet av eiendommen, og har store ambisjoner for utviklingen. Hele Bryn-Helsfyr-området er inne i en spennende transformasjon mot en enda mer levende del av byen, og vi vil bidra. «Primo Bryn» skal bli en attraktiv, bærekraftig kontoreiendom og gi et bymessig løft for området, sier Thomas Howard, markedsdirektør i Bertel O. Steen Eiendom AS i pressemeldingen.

– Vi er glade for å få Bertel O. Steen med i samarbeidet. Dette gir ytterligere kraft i det viktige arbeidet med å løfte frem hele områdets pågående utvikling til en enda mer levende del av byen, sier Stig Jensen i Bryn-Helsfyr-samarbeidet.