Minnevika Jernbanebru. Foto: Bane NorMinnevika Jernbanebru. Foto: Norsk BetongforeningBybanen. Foto: Norsk BetongforeningBybanen. Foto: Norsk BetongforeningNydalsbrua. Foto: Norsk BetongforeningNydalsbrua. Foto: Norsk BetongforeningFoto: Lund Hagem Arkitekter –  Einar AslaksenFoto: Lund Hagem Arkitekter –  Einar AslaksenFoto: HUS Arkitekter as , Monica AsphaugFoto: HUS Arkitekter as , Monica Asphaug

Dette er årets Betongtavlefinalister

– Det har vært en hektisk høst for betongtavlejuryen. Vi har fått mange gode kandidater i år, ti prosjekter har blitt besøkt, og vi har valgt ut fem finalister. De representerer på svært ulike måter høy kvalitet i bruk av betong, i tråd med Betongtavlens statutter, sier Vetle Houg, juryleder for Betongtavlen, i en pressemelding.

Vinner av den prestisjetunge utmerkelsen blir kunngjort og delt ut 30. november på Brød og Sirkus i Oslo.

Dette er de nominerte:
Minnevika Jernbanebru
Dette skriver juryen om prosjektet:
«Minnevika jernbanebru inngår i utbyggingen på strekningen mellom Eidsvold og Hamar, der den krysser Vorma rett ved utløpet av Mjøsa. Brua er 836 meter lang og er Norges klart lengste jernbanebru. En jernbanebru skal tåle langt tyngre laster enn en vegbru, med tunge godstog og persontog i 200 km/t. Elva er grunn på begge sider, men har også en skipsled hvor blant annet «Skibladner» skal kunne passere trygt. Det ble valgt en spennarmert betongbru med sideliggende bæring og et tverrsnitt som kunne brukes uendret i hele bruas lengde. I hovedspennet ble tverrsnittet forsterket med en bue. Fundamentene bæres av svevende stålrørspæler med lengder opp mot 50 meter og ble plasstøpt tørt i spuntgrop med en tett, undervannstøpt avstivningplate i bunn.»

Byggherre: Bane Nor
Arkitekt/designer: Plan Arkitekter i hovedplan, LPO Arkitekter i detaljplan
Byggeteknisk rådgiver: Aas Jakobsen
Entreprenør: AFHP

Villa Bygdøy
Dette skriver juryen om prosjektet:
«Villa Bygdøy i Oslo er en bolig med utstrakt bruk av eksponert betong. Utvendige vegger, innervegger, bjelker og himlinger er utført med sort betong, enten med plateforskaling eller med bordforskaling. Forskalings- og betongarbeidene er presist utført, og vitner om svært høy kompetanse på hva som gir gode betongoverflater. Innvendig er det slipte betonggulv, og i peisstuen er endevegg, peis, trapp, vinduskarm og arbeidsbenk nærmest forenet i en sammenhengde betongskulptur. Underetasjen er gjort søylefri ved at last fra søyler og bæring av etasjene over veksles ut og bæres av plasstøpte betongbjelker og -lameller i underetasjen. Disse fremstår som en stor spilehimling av betong. Utendørs er sorte støttemurer og betongheller som videreføringer av innvendig materialitet og uttrykk. Disse knytter huset ytterligere fast til terreng og tomt.»

Arkitekt: Lund Hagem arkitekter
Byggeteknisk rådgiver: Bollinger + Grohmann Ingeniører as
Entreprenør: Jensen ByggTeam as
Betongentreprenør: Jensen ByggTeam as
Betongleverandør: Unicon AS

Bybanen – Haukeland holdeplass
Dette skriver juryen om prosjektet:
«Haukeland holdeplass på Bybanen i Bergen er en stasjon utenom det vanlige. Det er den eneste underjordiske holdeplassen på Bybanen, og stasjonen ble åpnet høsten 2022. Den søndre inngangen tar deg ned 30 meter gjennom en romslig hall. Utforming og utførelse bidrar til at hallen er en opplevelse i seg selv, på vei opp eller ned i heis eller rulletrapp. Perrongen er utsmykket med et kunstverket «Melkeveien». Dette er utført med pigmenterte og slipte fliser i betong. Det består av en mengde trekanter i to ulike formater, samt runde elementer. Fra perrongen er det en lengre passasje til den nordre inngangen, som er en sirkulær konstruksjon. Her kan man enten gå i spiral opp eller ned, eller ta heis. Haukeland stasjon vil trolig ble en av de mest trafikkerte holdeplassene på Bybanen, og her har byen virkelig fått en godt utformet stasjon som skal håndtere et stort antall mennesker.»

Arkitekt/designer: Inger Johanne Rasmussen
Entreprenør: Veidekke Bygg
Betongentreprenør: Tunge Ting as
Betongfabrikk: Tunge Ting as

ALO på Sluppen
Dette skriver juryen om prosjektet:
«ALO på Sluppen i Trondheim utmerker seg som eksempel på innovasjon innen betongbruk – ikke minst med et sterkt samarbeid mellom byggherre, arkitekt, RIB, entreprenør og betongleverandør. De har oppnådd svært lave utslippstall, og kom fram til en løsning som utkonkurrerte andre materialer. Det klarte de ved å redusere materialbruk, bruke lavkarbonløsninger og utnytte konstruksjonsløsninger til det maksimale. Fleksibilitet og levetidsbetraktninger var viktige for byggherren, og arkitekt og rådgivende ingeniør har prosjektert et moderne og fremtidsrettet kontorbygg med en åpen og luftig atmosfære innvendig. Mye eksponert betong fremhever byggets konstruksjon. Bygget er sertifisert som BREEAM Outstanding.»

Arkitekt: HUS Arkitekter
Byggherre: Kjeldsberg
Byggeteknisk rådgiver: Multiconsult
Entreprenør: Veidekke Entreprenør
Betongentreprenør: Veidekke Entreprenør

Nydalsbrua
Dette skriver juryen om prosjektet:
«Nydalsbrua i Trondheim er et kompakt og spektakulært betongprosjekt som også løser en trafikal floke. Den erstatter gamle Sluppen bru, og vil med den framtidige Byåstunnelen gi en mer effektiv tverrforbindelse mellom de østre og vestre bydelene. Brua er en ett-tårns skråstagsbru, med et 55 meter høyt tårn som heller inn mot Byåsen. Mellom tårnet og bruspennet over elva er det bygget et to-plans kryss med påkjøringsramper, og en rundkjøring som fordeler trafikken mellom den framtidige Byåstunnelen, Osloveien og brua over Nidelva. Rundkjøringen er bygd som et massivt betonglokk over Osloveien. Den spektakulære portalen til Byåstunnelen er en del av bruprosjektet. Selve brukassen er bygd med forskalingsvogn, og er utført i høyfast lettbetong. Prosjektet har en elegant utforming, med gjennomtenkt arkitektur. Betongarbeidene har høy kvalitet, og framhever arkitekturen på en god måte.»

Arkitekt: Plan arkitekter
Byggherre: Statens vegvesen
Rådgivende Ingeniør: Aas-Jakobsen
Entreprenør: Skanska Norge AS
Betongleverandør: Unicon

Juryen:
• Juryleder – Vetle Houg, Betongfokus/Heidelberg Materials (NB oppnevnt)
• Stine Smiseth, Skanska Norge AS (NB oppnevnt)
• Ådne Trodahl, Trodahl Arkitekter AS (NAL oppnevnt)
• Inger Anne Landsem, Per Knudsen Arkitektkontor AS (NAL oppnevnt)
• Solveig Sandnes, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (NB oppnevnt)