Gjertrud Lindberg

Dette blir Statoils nye hovedkontor

Vinner av Statoils arkitektkonkurranse for planlagt nybygg på Forus Vest er svenske Wingårdhs med prosjektforslaget “E = mc²”.

– Wingårdhs’ prosjektforslag fremstår som det beste for Statoil. Vår vurdering er at dette prosjektet gir oss best tomteutnyttelse, best økonomi og de beste arkitektoniske og funksjonelle løsningene, sier Arne Sigve Nylund konserndirektør produksjon og utvikling Norge (UPN), og plassjef i Stavanger.

Prosjektforslaget legger nybygget nær inngangspartiet til eksisterende bygg på Forus Vest og den planlagte kollektivaksen mot Vassbotn. Dette styrker urbaniseringen av området som blant annet Forusvisjonen legger opp til. Bygget har en elliptisk planform som skråner fra 16. etasje mot nord til 1. etasje mot sør, og gir bygget et særpreg. På grunn av en svært arealeffektiv bygningsform og kontorløsning, blir bruttoarealet langt lavere enn de andre prosjektutkastene i konkurransen.

Muligheter for senere byggetrinn er også skissert, og viser i alt tre bygg med lik form, men av ulik størrelse. Eksisterende bygg på Forus Vest kan beholdes inntil eventuelt bygg 3 etableres, og dette gjør konseptet veldig fleksibelt.

Da arkitektkonkurranser er ulikt vanlige prosjektanskaffelser i Statoil, har Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) vært benyttet som rådgivere i prosessen.

– Arkitektkonkurransen ble utlyst og gjennomført som en internasjonal begrenset prosjektkonkurranse. Dette har vært vellykket og gitt et vinnerutkast med svært gode kvaliteter. Statoil har kombinert interne prosesser og arkitektbransjens beste praksis, og gjennomført denne konkurransen på en forbilledlig måte, sier Per Rygh konkurransesekretær i norske arkitekters landsforbund (NAL).

Statoil vil nå modne nybyggplanene basert på Wingårdhs’ konkurranseutkast og avklare viktige reguleringsspørsmål før videre fremdrift vurderes.

– Når selskapet reduserer investeringskostnadene for 2014-2016 i forhold til tidligere planer berører dette også kontorbyggprosjektet. Derfor vil fremdriftsplan utsettes i 12 måneder i forhold til det som var prosjektets opprinnelige plan. Fremover må vi bedre avklare problemstillinger knyttet til parkering og andre viktige reguleringsspørsmål før vi går videre, sier Hans Birger Thomseth, prosjektleder i Statoil.