Det mange frykter skjedde igjen

For to siden brant en lastebil i Gudvangatunnelen, landets nest lengste tunnel med sine 11,4 kilometer. Den kraftige brannen resulterte i at rundt 70 personer måtte behandles for røykskader, man opplevde noen fryktelige minutter inne i røykinfernoet, men ingen liv gikk tapt. Nå brant det kraftig i den samme tunnelen igjen.

Det er nå under to år siden tunnelen ble åpnet for normalt drift etter forrige brann. Den måtte gjennom relativt store utbedringer som følge av brannen i august 2013. Tirsdag var det en turistbuss som tok fyr og resulterte i en kraftig brann og røykutvikling. Så langt tyder det meste på at redningsarbeidet ble gjennomført som det skulle, men fem personer skal ha kommet til skade. Det var noen dramatiske minutter for de involverte partene. Spesielt for passasjerene på turistbussen ble det kaotisk. Det var en lokal varebilsjåfør som sørget at de kom i sikkerhet. Han klarte å plassere de 32 passasjerene inn i varebilen sin og fikk dem ut.

Det er ingen tvil om at også denne brannen i Gudvangatunnelen ble dramatisk, og viser til fulle hvor alvorlig og farlig en tunnelbrann kan være. Gudvangatunnelen er landets nest lengste og har samtidig en jevn og relativt kraftig stigning gjennom hele tunnelløpet, som gjør evakuering og redningsarbeid ekstra vanskelig. Spesielt på Vossasiden ligger den også langt unna tilgjengelig redningsmannskap.

Det ble gjennomført flere moderniseringstiltak etter den siste brannen for to år siden. Om dette har hatt innvirkning på hvordan det gikk i dag vet vi ikke. Å fullt ut kunne hindre at både tyngre og lettere kjøretøy skal begynne brenne i en tunnel er nærmest en umulig oppgave. Ulykker kan og vil skje også i femtiden. Å jobbe for å gjøre skadeomfanget så minimalt som mulig blir derfor hovedprioriteten.

Statistikken viser at det ikke skal være farligere å kjøre bil i dagen enn i tunnel. De to brannene i Gudvangatunnelen vil nok uansett sette en støkk i trafikantene som benytter denne strekningen jevnlig, noe som selvsagt er fullt forståelig. Vi har også tidligere sett flere alvorlige branner i andre tunneler i Norge, blant annet i Oslofjordtunnelen og nå sist i Skatestraumtunnelen i Bremanger tidligere i sommer.

Hvor lenge Gudvangatunnelen nå vil forbli stengt er uvisst – men den vil trolig ikke åpne på en god stund. Det videre etterforskningsarbeidet vil etter hvert vise hvor store skadene er og hvor omfattende utbedringer som må til.