Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

- Det er fakturert samme beløp for samme skade til en rekke kommuner i samme uke. Hva er sjansen for at det skal skje, da?

Tømreren og politikeren som er dømt for å ha sendt ut falske fakturaer for nærmere to millioner kroner, vil anke til lagmannsretten. Påtalemyndigheten på sin side mener det er fellende bevis «overalt».

Byggeindustrien fortalte tirsdag om den 42 år gamle tømreren og politikeren som blant annet er dømt for å ha lurt Hamar kommune, Ullensaker kommune, Vestby kommune, Lunner kommune og Sande kommune til å betale fakturaer på over 165.000 kroner for arbeider som aldri er blitt utført.

I tillegg er tømreren dømt for å ha forsøkt å svindle nærmere 70 andre norske kommuner på tilsvarende måte.

Samlet utgjør disse mislykkede bedrageriforsøkene en sum på 1 890 656 kroner.

Mannen skal også ha tatt i bruk identiteten til andre personer, og svindlet 48 privatpersoner gjennom salg av varer på nett som aldri er blitt levert til kjøperen.

Vil anke
Onsdag besluttet mannen at han vil anke dommen fra Sør-Østerdal tingrett.

– Jeg har gått gjennom dommen med min klient i dag, og han aksepterer ikke grunnlaget som dommen baserer seg på. Han ønsker derfor å anke saken til lagmannsretten. Han har en helt klar oppfatning av at retten har bygget sin avgjørelse på feil grunnlag, sier mannens forsvarer André Lillehovde van der Eynden til Byggeindustrien.

– Det var en veldig klar og entydig dom fra tingretten, vil du som mannens forsvarer anbefale en anke?

– Det er deler av dommen som jeg mener bør være gjenstand for en fornyet vurdering. Man har muligheter til å få prøvd ut alle sider ved en sak, deriblant straffeutmålingen. Påstanden fra aktoratet var her to og et halvt år, og min klient ble dømt til to år og fire måneder. Min klients oppfatning er at det er for strengt, og det er også en oppfatning jeg deler, siden store deler av domfellelsen baserer seg på forsøk på svindel, sier van der Eynden.

Påtalemyndigheten ønsker ikke å kommentere mannens beslutning om å anke, men de mener dommen er overbevisende.

– Påtalemyndigheten er svært fornøyd med å nådd frem med sin begrunnelse, og mener straffen avspeiler handlingene hans, sier politiinspektør Richard Røed i Innlandet politidistrikt til Byggeindsutrien.

– Omfattende forhold

Han innrømmer at det er svært sjelden kost at politiet har en så omfattende tiltale som de har hatt i saken mot politikeren. Dommen, som blant annet inkluderer tiltalebeslutningen, er på 52 sider.

– Lengden på tiltalen kommer nok inn på topp tre-lista over det jeg har opplevd i mine 20 år i politiet, sier Røed.

Han mener nettopp omfanget av sakene som er avdekket illustrerer hvorfor det har vært viktig å føre saken mot tømreren og politikeren for retten.

– Småsaker har en tendens til å bli henlagt av kapasitetsmessige årsaker dersom de blir anmeldt stykkevis og over store deler av landet. Men ser man alle disse sakene i sammeneheng, så er det omfattende forhold det dreier seg om, sier Røed.

Ifølge politiinspektøren har de hatt overflod av bevis i saken mot tømreren og politikeren.

– Det er fellende bevis overalt. Vi ser at pengestrømmen går til ham, vi har gjort funn av fakturaene som er sendt ut i fakturaprogrammet hans og vi har bevis fra telefonen hans som viser kommunikasjon med de personene han har svindlet. I denne saken kunne vi helt sikkert ha klart oss med halvparten av det vi har hatt av bevis, og likevel hatt nok til en fellende dom, mener Røed.

– Klin like fakturaer

Mannen som nå er dømt, sendte ifølge politiet ut en nesten identisk faktura til nærmere 70 norske kommuner for tømrerarbeid som aldri ble utført.

– Det skulle angivelig ha vært gjort arbeider i forbindelse med en fuktskade i en omsorgsbolig. Faktuarene som er sendt ut er med noen små variasjoner i fakturabeløpet klin like. Når man fakturerer samme beløp for samme type skade til mange ulike kommuner i samme uke, hva er sjansen for at det skal skje, da? spør Richard Røed.