– Vi har gjort oss mange erfaringer og lært mye som vi tar med oss videre til kommende prosjekter. Det grønne skiftet kommer gradvis. Vi ser helt klart at det også vil bli mer og mer vanlig med ombruk og gjenbruk også når vi lager nye landskap, blant annet på tak, sier landskapsarkitektene Rune Skeie og Gry Ellen Ringstad i Asplan Viak. Foto: Svanhild Blakstad
– Vi har gjort oss mange erfaringer og lært mye som vi tar med oss videre til kommende prosjekter. Det grønne skiftet kommer gradvis. Vi ser helt klart at det også vil bli mer og mer vanlig med ombruk og gjenbruk også når vi lager nye landskap, blant annet på tak, sier landskapsarkitektene Rune Skeie og Gry Ellen Ringstad i Asplan Viak. Foto: Svanhild Blakstad

Det blågrønne taket har vært i drift i tre år - dette er erfaringene

Taket på kulturhuset Vega Scene i Oslo er ikke som andre tak. Det er både blått og grønt og håndterer overvann og biologisk mangfold på en unik måte.