Den europeiske sentralbanken trosser bankuroen – hever renten med 0,5 prosentpoeng

Som varslet hevet den europeiske sentralbanken (ESB) renten med 0,5 prosentpoeng. Det skjer til tross for stor uro på finansmarkedet.

Flere var på forhånd usikre på om ESB ville gjennomføre rentehevingen i lys av bankkollapsene i USA og problemene til storbanken Credit Suisse.