Y-blokka. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Klarsignal for riving av Y-blokka i Oslo

Beslutningen om å rive Y-blokka er stevnet inn for retten og skal behandles i august. Men Oslo tingrett gir allerede nå klarsignal til at bygget kan rives.

Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Fortidsminneforeningen har stevnet Kommunal- og moderniseringsdepartementet for retten. De mener at reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet og rammetillatelsen for rivingen ikke er gyldig.

De to organisasjonene ba derfor tingretten om et midlertidig forbud mot rivingen av Y-blokka inntil saken er behandlet.

Det sa tingretten tirsdag nei til.

– Retten har kommet til at det ikke er sannsynlig at reguleringsplanen eller rammetillatelsen er ugyldig, heter det i kjennelsen.

Vurderer å anke

NAL skal bruke påsken til å vurdere om de vil anke dommen, opplyser president Gisle Løkken til Aftenposten.

– Vi er ikke ferdige med det prinsipielle og vil gjøre en vurdering av ankemulighetene. Men nå kjenner vi mest på en uendelig tristhet over at vi river et så viktig bygg, sier han.

Også Fortidsminneforeningen synes dommen er trist og vurderer å anke.

– Dette har vært den største vernekampen vi har vært oppe i på rundt 100 år, sier generalsekretær Ola Fjeldheim.

Avgjørelse i 2014

Saksøkernes advokat Berit Reiss-Andersen sier at kjennelsen viser at avgjørelsen om riving i realiteten ble gjort i 2014, før planprosessen ble iverksatt, og er skuffet over at retten likevel gir staten medhold.

– Det betyr at de prosessene som regjeringen viser til, som hevdes å være brede demokratiske prosesser fram til planvedtaket ble fattet i 2017, ikke har hatt noe innhold. Dette fordi avgjørelsen ble tatt på et tidlig tidspunkt, sier advokaten til Aftenposten.

Skal sikre kunsten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyser at de vil be Statsbygg om å fortsette sitt planlagte arbeid.

– Etter dagens kjennelse kan vi fortsette arbeidet med å bygge et nytt, åpent og grønt regjeringskvartal. Det er jeg glad for, selv om det betyr at Y-blokka må vike, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i en pressemelding.

Statsbygg skal først gå i gang med å sikre kunsten på bygget, som Carl Nesjar og Pablo Picasso har laget, slik at den kan tas vare på og integreres i det nye regjeringskvartalet, opplyser Astrup.

Etter planen skal Statsbygg starte rivingen i april.

Støtende

NAL og Fortidsminneforeningen mener imidlertid at den kunstneriske verdien forringes om verket fjernes fra bygget det er en del av.

De mener også at bygget i seg selv har viktig verdi for samfunnet, både symbolsk og arkitektonisk.

– Det er svært mange som føler det støtende at man skal rive regjeringskvartalet, fordi destruksjonen av disse bygningene åpenbart også var terroristens mål, sa saksøkernes advokat Berit Reiss-Andersen i rettsmøtet i saken i mars.