Vinduer på Y-blokka er fjernet onsdag morgen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Picasso og Nesjars kunst i Y-blokka tas ned i juli

Stortingsflertallet sa onsdag nei til å utsette rivingen av Y-blokka, og søksmålet mot staten er nå trukket. Rivingen pågår for fullt, og snart fjernes kunsten.

For de mange som har kjempet for å bevare Y-blokka, forsvant det siste halmstrået onsdag kveld, da stortingsflertallet stemte nei til et forslag fra SV om å utsette rivingen til saken skulle opp for retten i august.

Samme dag ble også søksmålet mot staten trukket, skriver NRK.

Det var Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen som sto bak søksmålet for å få stoppet rivingen av Y-blokka. De hevdet reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet og rammetillatelsen for riving ikke er gyldig.

– Nå går rivingen sin gang, og Stortinget velger å ikke trekke i nødbremsen. Det vil nå bli gjort uopprettelig skade på bygget før rettssaken skulle gå i gang. I samråd med vår advokat Berit Reiss-Andersen har vi derfor besluttet å trekke saken, sier generalsekretær Ola Fjeldheim i Fortidsminneforeningen til NRK.

Jobber med å sikre kunsten

Statsbygg startet riveprosessen allerede i starten av mars, og rivingen pågår nå for fullt, selv om det foreløpig ikke er så synlig for folk flest, sier kommunikasjonsleder Pål Weiby i Statsbygg til NTB.

– Det vi har jobbet med nå i første fase, er å rense bygget innvendig, samt tilrettelegge for å fjerne de to kunstverkene. Vi går veldig sakte fram for å få minst mulig risiko, men det er nok gjort mer rivearbeid enn folk utenfor byggegjerdene oppfatter. De to kunstverkene av Nesjar og Picasso skal tas ned i juli, og da vil det blir det lettere å se at bygget er under riving, sier Weiby til NTB.

Regjeringen har besluttet at verkene av Nesjar og Picasso skal bevares i det nye regjeringskvartalet selv om Y-blokka skal rives.

Weiby sier kunsten skal tas ut og bevares, før selve bygningsmassen går ned. Etter planen skal hele rivingsprosessen være ferdig i løpet av 2020.

– Man vil skjemmes i ettertid

Y-blokka, som ble oppført i 1970, er tegnet av arkitekten Erling Viksjø og omtales som et senmodernistisk hovedverk i Norge. Den inneholder sandblåste murarbeider utført av Carl Nesjar etter tegninger fra Pablo Picasso, blant annet dekorasjonen «Fiskerne» som smykker gavlveggen mot Akersgata.

Riksantikvaren hadde i 2011 lagt til rette for fredning av både Y-blokka og Høyblokka, men terrorhandlingene 22. juli endret disse planene. En utredning fra 2013 anbefalte å rive Y-blokka. Det ble blant annet vist til at dersom regjeringskvartalet skal ligge der det gjør i dag, så må Ring 1-tunnelen etter dagens sikkerhetsstandarder senkes, og da må Y-blokka rives.

Det har vært avholdt en rekke protestaksjoner mot rivingen de siste årene.

– Dette vil gå inn i historien som en av de rivingene man vil skjemmes over i ettertid, uttalte SVs Petter Eide til NTB onsdag.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) sier til NRK at det er på tide å komme videre i saken.

– Nå har regjeringskvartalet vært fraflyttet i snart ni år, og det er på tide at vi tar det tilbake, sier han.