Nordmenn flest har ikke forberedt seg på langvarige strømbrudd, viser undersøkelse. (Foto: Statnett)

Dårlig forberedt på strømbrudd

Nordmenn har i svært liten grad forberedt seg på at strømmen kan bli borte, viser en ny undersøkelse. Enkle tiltak kan øke tryggheten betraktelig.

Kun tre av ti nordmenn har gjort tiltak for å forberede seg på et langvarig strømbrudd, ifølge en ny undersøkelse TNS Gallup har utført for Statnett.

– De som er yngre og bor i Oslo og Akershus er dårligst forberedt på strømbrudd. Mens de som er over 60 år og lever nord i landet i større grad tar sine forholdsregler, sier Nina Yong Kviberg, kommunikasjonssjef i Statnett.

Hele 74 prosent av befolkningen har ikke fyrstikker, stearinlys eller lommelykt tilgjengelig med tanke på strømbrudd. Enda færre har sørget for å ha ulltepper, fyringsved og ekstra batterier innen rekkevidde. Og svært få har vannreserver, parafinlampe og nødaggregat i bakhånd.

– Dette synliggjør hvor sårbare vi er hvis strømmen skulle gå, men også at vi stoler på at strømmen er der til enhver tid. Heldigvis er det slik at risikoen for langvarige strømbrudd er svært liten, men det kan være klokt å gjøre noen tiltak i tilfelle det skulle skje, sier hun.

Sikker hverdag

– Undersøkelsen er i samsvar med våre inntrykk. Mye tyder på at langt flere burde vært bedre forberedt på å måtte klare seg uten strøm i opptil et par døgn, sier Erik Thomassen, avdelingsleder i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

På hjemmesiden www.sikkerhverdag.no har direktoratet samlet tips til vanlige forbrukere om hvordan de kan forberede seg til mulige strømbrudd.

– Det er viktig å ha tenkt over at det ikke bare er lyset i lampene som blir borte når strømmen går, men ofte også muligheten for å holde det varmt i boligen. Dette er det største problemet, særlig om vinteren. Rådene har til hensikt å gjøre det lettere for folk å utstyre seg for slike situasjoner, sier Thomassen.

Hjemmesiden gir også tips om å begrense følgeskader etter strømavbrudd.

– Mange har for eksempel mat for betydelige summer liggende i fryseren, så veiledningen vår handler blant annet om hva man kan gjøre for å beholde frysetemperaturen lengst mulig.

Høy pålitelighet

Leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet er svært høy.

– Den er på 99,98 prosent, hvis man ser bort fra ekstremvær. Det betyr at bare én av 5000 kWh ikke blir levert til kunden som avtalt. Trenden er positiv. Dette kan nok ha en viss sammenheng med at en ordning innført i 2001 straffer nettselskapene økonomisk for ikke levert energi, sier senioringeniør Jørn Heggset i Statnett.

Særlig antallet varslede, langvarige strømavbrudd har gått kraftig ned i kraftbransjen.

– De fleste ikke-varslede strømbruddene har sammenheng med dårlig vær. Når dette skader nettet i ulendt terreng eller langt unna folk, kan det ta noe mer tid enn vanlig å reparere. Nord-Norge og en del kyststrøk er slik sett mest utsatt.