Slik illustreres det nye Grandkvartalet i planinitiativet. Utsnittet er tatt fra bakgården. Ill. DARK Arkitekter

Slik illustreres det nye Grandkvartalet i planinitiativet. Utsnittet er tatt fra bakgården. Ill. DARK Arkitekter

DARK og Grand Terrasse sammen om byreparasjonsprosjekt i Sarpsborg

DARK Arkitekter i Fredrikstad har vunnet parallelloppdraget med sitt konkurranseforslag, og er nå i full gang med å prosjektere for oppdragsgiver Grand Terrasse AS. Planen er å erstatte Grand Hotel med nye boliger og servicetilbud.

Oppdraget er et byreparasjonsprosjekt der Grand Hotel har vært lokalisert i Sarpsborg sentrum og innebærer blant annet at det gamle hotellet rives og erstattes av et nytt infill-prosjekt.

Det var i april 2019 hotelleiendommen i Oskars gate 67 ble solgt til Grand Terrasse AS, der eiere har lang erfaring fra lignende prosjekter i Østfold. Nå setter selskapet fart på utviklingen av hotelleiendommen. DARK Arkitekter, del av DARK Design Group, er blitt engasjert til prosjektering og detaljregulering.

Det som skisseres i forslaget er at dagens hotellbygning blir revet og erstattet med tre bygningsvolumer som sammen med Glengsgata 24 vil bli bestående av 44 leiligheter. Glengsgata 24 er en del av prosjektet og her skal det bygges nye boenheter i de øvre planene.

– Både entreprenører og arkitekter har gitt sin vurdering av bygningsmassen, og foreslått rivning ettersom bygningsmassen er i dårlig forfatning, heter det i en pressemelding.

– Sarpsborg kommune har lagt et spennende grunnlag for byfornying av denne bydelen. Bygningen er noe historisk for byen, men den er i svært dårlig forfatning. Ved å erstatte det gamle hotellet med bolig og nye næringsarealer håper vi nå å kunne gi hele området et løft, sier styreformann i Grand Terrasse AS, Terje Andersen, i meldingen.

- Sammen med DARK er det viktig for oss at vi får initiert et godt samarbeid med Sarpsborg kommune. Vi setter stor pris på å kunne være med å drive frem et så viktig stedsutviklingsprosjekt i Sarpsborg, sier Andersen.

Glengsgata sitt arkitektoniske uttrykk og karakter vil bevares slik den fremstår i dag. Første etasje skal gjennomgående i prosjektet bestå av næringsarealer som kafé, restauranter og annen utadrettet virksomhet.

– Vi har troen på at disse planene kommer til å løfte områdekarakteren, både for nye og nåværende beboere i området, men også for byens øvrige innbyggere og besøkende, sier Gjermund Wibe, daglig leder i DARK Arkitekter Fredrikstad i meldingen.

– Planen er å etablere en levende førsteetasje med et variert og utadrettet servicetilbud som kan bidra til økt aktivitet og attraktivitet. Vi ser frem til å forme et godt bomiljø med høy kvalitet, sentralt i byen.