Dansk miljøeksport vokser

Fagmessen DanMiljø 2002 er nylig avsluttet og konklusjonen er at miljønæringen har vekstmuligheter.

Dansk miljøeksport eksklusive vindmøller endte i fjor på 18,6 milliarder kroner og eksporten er forventet å stige. Nytt på årets messe var oppfinnertorget hvor en rekke nye miljøoppfinnelser ble presentert. I tillegg ble det gitt innlegg om hele oppfinnerprosessen, noe publikum satte pris på. Den danske fagmessen hadde over 6200 besøkende fra over 30 land. Dette er en nedgang på 1500 besøkende i forhold til forrige år, og det er særlig private virksomheter som har stilt seg avventende.