Fra slambehandlingsanlegget hvor COWI hadde detaljprosjektering for alle fag på VEAS. Foto: COWI

COWI vinner to rammeavtaler for VEAS

COWI har vunnet to nye rammeavtaler for Norges største avløpsrenseanlegg, VEAS. 

- Dermed fortsetter COWI det lange samarbeidet med det interkommunale renseanlegget, innenfor bygningsfag samt automasjon og elektro, heter det i en melding fra selskapet.

Anlegget ligger i Slemmestad i Asker kommune, en drøy times kjøretur utenfor Oslo. Hit kommer på det meste 11.000 liter avløpsvann i sekundet, fra om lag 750.000 innbyggere, fraktet gjennom 42 kilometer lange tunneler helt fra Oslo sentrum.

VEAS er et interkommunalt samarbeid som eies av kommunene Oslo, Bærum og Asker. Selve VEAS-anlegget er Norges største avløpsrenseanlegg. Det renser avløpsvann fra eierkommunene og Nesodden.

COWI har nå vunnet to nye rammeavtaler for VEAS. En for bygningsfag, herunder byggeteknikk, brann, VVS, geoteknikk, ytre miljø, vann, avløp, overvann, plan, miljø, arkitektur og HMS. Den andre er en separat rammeavtale for elektro og automasjon.

– Vi har fra før jobbet med mange oppgaver på anlegget, og vi har nå fått fornyet tillit fra VEAS. Vi er svært godt kjent med anlegget, som er landets største renseanlegg. Det er et anlegg som i all vesentlighet ligger i bergrom, noe som setter noen spesielle forutsetninger for det bygningsfysiske. Vi ser frem til å fortsette med pågående prosjekter på anlegget, samt de nye oppgavene som vil tilfalle de nye rammeavtalene, sier Ole Tendal, oppdragsansvarlig i COWI for bygningsfagene, i en pressemelding.