Fabrikksjef Tommy Svensson (t.v) og regionsjef sør Johannes Tofte fra Contiga Mandal kunne ta imot prisen Årets Betongelementfabrikk 2017 på medlemsmøtet i Betongelementforeningen torsdag kveld.

Contiga Mandal Årets Betongelementfabrikk 2017

Contiga Mandal ble på medlemsmøtet i Betongelementforeningen kåret til Årets Betongelementfabrikk 2017.

Juryen valgte i år å tildele æresbevisningen Årets Betongelementfabrikk til to virksomheter – og prisen gikk i år til Contiga Mandal samt Kynningsrud Prefab.

For året 2017 ønsket juryen å fremheve bedrifter som har gjort en særlig innsats på miljøområdet - miljø er kanskje det viktigste suksesskriteriet for bedriftene som skal konkurrere om oppdragene i fremtiden. Juryen ønsket å finne en bedrift som ser fremover og treffer tiltak som gjør bedriften mer robust i det å møte markedets forventninger til en miljøbevisst betongelementprodusent – og juryen landet på to gode kandidater.

I juryens begrunnelse rundt av valget Contiga Mandal heter det blant annet:
«Bedriften er opptatt av forbedringsarbeid, og viser dette ved at man har innført mer effektive styringsverktøy som bidrar til at produksjonskapasiteten utnyttes enda bedre, samtidig som man har klart å redusere energi og råvareforbruket. Betongelementprodusenten utnytter et sterkt FoU miljø i regionene, og har sammen med andre bedrifter i regionen funnet frem til innovasjoner som reduserer råvarebruken. Samtidig har man brukt ny teknologi til å redusere energibruken betydelig, siden 2012 har man redusert energibruken med 65 prosent og dermed en betydelig reduksjon av CO2-utslipp. Selv om bedriften har gjennomført flere forbedringer og optimaliseringer de siste årene er man allerede i gang med nye spennende tiltak som kan gi gode resultater. Medarbeiderne i bedriften er sterkt involvert i forbedringsarbeidet, bare i 2017 kom det mer enn 250 konkrete forslag til små og store forbedringer. I sum gir dette en bedrift som er blant de beste på miljøytelser i Norge. Involvering av medarbeiderne bidrar til et meget godt arbeidsmiljø, fabrikken har svært lavt sykefravær og har heller ikke hatt skader med fravær på mer enn 2000 dager. Det gjennomføres kurs og samlinger jevnlig, dette bidrar til å skape eierskap til forbedringsprosessene. Bedriften har laget beskrivelser for arbeidsoperasjonene med video/animasjoner, dette bidrar til mer enhetlig forståelse og praktisering av prosedyrer. Bruk av video til dette arbeidet er også språkuavhengig, juryen kjenner ikke til andre fabrikker som gjør dette like konsekvent. Fabrikken har et nært samarbeide med skoler, høgskole og universitetsmiljøet i regionen.»

Æresbevisningen Årets Betongelementfabrikk har blitt tildelt en av BEFs tilsluttede fabrikker siden 1994, i år tildeles den for 25. gang. Juryen legger vekt på følgende kriterier i sin vurdering:

* Helse, Miljø og sikkerhetsarbeid 
* Innovasjon og kunnskapsvekst
* Motiverer og rekrutterer
* Endringsevne og skaperkraft
* Fremmer bransjen og industriell bygging
* Samfunnsansvar

Juryen består av John-Erik Reiersen (Betongelementforeningen), Svein Eriksson (Norcem) og Arve Brekkhus (Byggeindustrien).