Emil Broberg og Nina Skeime Kostøl i Contiga region øst tok imot prisen Årets Montasjeentreprenør 2017 på medlemsmøtet i Betongelementforeningen torsdag.

Contiga region øst Årets Montasjeentreprenør 2017

På medlemsmøtet i Betongelementforeningen torsdag ble Contiga region øst kåret til Årets Montasjeentreprenør 2017.

Årets montasjeentreprenør springer ut fra en bedrift med lang historie i bransjen. Montasjeavdelingen har utviklet et styringssystem som gjør at man i hovedsak bruker digital prosjektstyring og dokumentasjon av arbeidet. Dette har bidratt til bedre prosjektstyring, kvalitet og produktivitet i tjenestene som ytes.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:
«Bedriften arbeider kontinuerlig med forbedringer på HMS området, dette har bidratt til at montasjeentreprenøren har lav turnover og lavt fravær. En annen virkning av dette er at det sjelden er behov for innleide tjenester. I sum skaper alt dette et godt miljø der medarbeiderne har omsorg for hverandre og der bedriften er medarbeidernes andre familie. Montasjeentreprenøren har innført LEAN som styringsverktøy, montasjelagene har innført LEAN prinsippene uten noen ytre motivasjon ut over at de har sett LEAN i bruk i betongelementfabrikkene. Bedriften har et eget internt kursprogram som bidrar til kunnskapsvekst hos de ansatte og høyere kvalitet i leveransene fra bedriften, mange deltar på kursene i egen fritid og er veldig tydelige på at de vil øke sin kompetanse for å bli bedre i jobben eller for å kvalifisere seg for andre roller i bedriften.»

Prisen for Årets Montasjeentreprenør ble etablert i 2014.

Disse kriteriene legges til grunn når juryen vurderer kandidatene til prisen:
* Helse, Miljø og sikkerhetsarbeid
* Innovasjon og kunnskapsvekst
* Motiverer og rekrutterer til bransjen
* Ambassadør for bransjen og industriell bygging
* Samfunnsansvar

Juryen har bestått av John-Erik Reiersen (Betongelementforeningen), Svein Eriksson (Norcem) og Arve Brekkhus (Byggeindustrien).