Asle Ruud (f.v.), Pål A. Sanne og Ståle Solberg i Kynningsrud Prefab ble kåret til Årets Betongelementfabrikk 2017 torsdag kveld.

Kynningsrud Prefab Årets Betongelementfabrikk 2017

Kynningsrud Prefab ble på medlemsmøtet i Betongelementforeningen kåret til Årets Betongelementfabrikk 2017.

Juryen valgte i år å tildele æresbevisningen Årets Betongelementfabrikk til to virksomheter – og prisen gikk i år til Kynningsrud Prefab samt Contiga Mandal.

For året 2017 ønsker juryen å fremheve bedrifter som har gjort en særlig innsats på miljøområdet - miljø er kanskje det viktigste suksesskriteriet for bedriftene som skal konkurrere om oppdragene i fremtiden. Juryen ønsket å finne en bedrift som ser fremover og treffer tiltak som gjør bedriften mer robust i det å møte markedets forventninger til en miljøbevisst betongelementprodusent – og juryen landet på to gode kandidater.

I juryens begrunnelse rundt av valget Kynningsrud Prefab heter det blant annet:

«Årets betongelementfabrikk har vokst mye de siste ti årene, på tross av den sterke veksten har man klart å holde fokuset på kvalitet, kundetilfredshet og miljøytelser. Produktene som leveres fra fabrikken har bidratt til å bygge en sterk merkevare for flere virksomhetsområder. Miljøsatsingen her resultert i at man har et effektivt system for gjenvinning og gjenbruk av (avfallsfraksjoner) vrak, slam og spillvann. Fabrikken har innført nye styringssystemer som bidrar til et aktivt og kontinuerlig forbedringsarbeid, man har investert i produksjonsutstyr som bidrar til å forbedre miljøprofilen. Fabrikken har etablert et hospiteringssystem som gjør at den enkelte medarbeideren får en mer helhetlig forståelse av produksjonen, dette tiltaket bidrar også til et bedre miljø og lavt sykefravær. Bedriftens er i kontinuerlig utvikling blant annet ved at man tilbyr nye produkter som slipte fasader, vegger med grafisk design og andre fasadeuttrykk. Bedriften har et tett samarbeid med lokalt næringsliv og høgskolene. Juryen vil spesielt fremheve arbeidet bedriften har gjort for å dokumentere betongelementbygg i et livsløpsperspektiv. Bedriften deltar i et stort boligprosjekt der man benytter gjennomtenkte smarte miljøtiltak for å redusere klimagassutslippene i et livsløpsperspektiv. Målet med prosjektet er å føre opp det mest miljøvennlige boligbygget, der betongelementer ble valgt i konkurranse med alle andre hovedmaterialer. Dette har etter juryens vurdering stor betydning for betongelementbransjen i Norge og Sverige, bedriften bidrar til at hele bransjen får et bedre miljøomdømme ved å være del av VIVA prosjektet.»

Æresbevisningen Årets Betongelementfabrikk har blitt tildelt en av BEFs tilsluttede fabrikker siden 1994, i år tildeles den for 25. gang. Juryen legger vekt på følgende kriterier i sin vurdering;

* Helse, Miljø og sikkerhetsarbeid 
* Innovasjon og kunnskapsvekst
* Motiverer og rekrutterer
* Endringsevne og skaperkraft
* Fremmer bransjen og industriell bygging
* Samfunnsansvar

Juryen består av John-Erik Reiersen (Betongelementforeningen), Svein Eriksson (Norcem) og Arve Brekkhus (Byggeindustrien).