Det er åpnet konkurs i Contexo. Selskapet hadde en gjeld på 150 millioner kroner ved konkurstidspunktet. Arkivifoto.

Contexo konkurs - 93 ansatte mister jobben

Anleggsentreprenøren slet med gjeld på 150 millioner kroner. Nå er Contexo konkurs.

Contexo AS hadde i 2019 en omsetning på 354 millioner kroner, med et resultat på 1,5 millioner kroner før skatt. Gjelda var i 2019 på 87,4 millioner kroner, ifølge proff.no.

Selskapet har hatt store utfordringer i 2020 og gjelda hadde vokst til rundt 150 millioner kroner på konkurstidspunktet.

– Årsaken til konkursen er todelt. Gjennom våren fikk selskapet stadig større likviditetsproblemer som følge av stopp i innbetalinger fra Innlandet fylkeskommune. Dessuten førte covid-19 situasjonen til at alt arbeid måtte stoppes opp en periode i mars, sier styreleder Jon Erik Nygaard i Contexo i en melding.

Selskapet hadde 144 ansatte ved årsskiftet, men antallet er i løpet av året redusert til 93 ansatte. 16 har vært permittert nå under koronakrisen.

Mener de har krav på penger fra offentlig byggherre

I sommer gikk selskapet til det drastiske skrittet å si opp kontrakter med Innlandet fylkeskommune om utbyggingen av fylkesveg 33 over Tonsåsen.

Dette medførte at arbeidet stoppet opp på fylkesvei 33 mellom Fagernes og Dokka.

Contexo hevder at fylkeskommunen skylder selskapet et betydelig beløp. Fylkeskommunen har tidligere bedstridt alle påstander om betalingsmislighold.

– For oss har reorganiseringen av Statens Vegvesen med overføring av prosjektledelse og betalingsansvar til Innlandet fylkeskommune medført mer eller mindre full stopp i betalinger. Dette hadde fungert fint frem til organisasjonsendringen fant sted hos Statens Vegvesen, men etter endringen har det dessverre slått svært uheldig ut for vår virksomhet, hevder Nygaard.

Jobbet med rekonstruksjon

Contexo har som Byggeindustrien tidligere har meldt jobbet med å redde selskapet de siste månedene.

25. august i år meldte de rekonstruksjon. Rekonstruksjon er en ny ordning som ble vedtatt av Stortinget i april i år for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbruddet av covid-19.

Loven trådte i kraft 11. mai 2020 og vil gjelde ut 2021. Hovedformålet med loven er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av utbruddet.

– Det er sterkt beklagelig at vi ikke har sett det mulig å få til en rekonstruksjon av Contexo, sier styrelederen i en kommentar.

– Dialogen rundt rekonstruksjon har vært god, men det viste seg umulig å få til en tilfredsstillende akkordløsning, sier han videre.

Selskapet vil ifølge pressemeldingen bruke tiden fremover til å jobbe nært med konkursboet for å bidra med nødvendig informasjon og hjelp i det arbeidet de gjennomfører.

– Utover det har vi ikke noen kommentar og henviser til bostyrer for å kommentere saken, sier Jon Erik Nygaard.

Bostyrer oppnevnt

Advokat Jon Skjørshammer i Kvale Advokatfirma er oppnevnt som bostyrer av Oslo Skifterett. Han var også oppnevnt som rekonstruktør av Oslo byfogdembete i arbeidet med rekonstruksjon av selskapet.

Det har foreløpig ikke lykkes Byggeindsutrien å få en kommentar fra Skjørshammer.