Naomi Ichihara Røkkum. Foto: Moment Studio
Naomi Ichihara Røkkum. Foto: Moment Studio

Construction City Cluster vil ha krafttak for utslippsfrie byggeplasser

Vi må få bukt med seiglivede myter om utslippsfrie byggeplasser. Myndighetskravene kommer, og et samlet bransjeløft er nødvendig for å lykkes med omstillingen, sier Naomi Ichihara Røkkum, daglig leder i Construction City Cluster.

Røkkum leder Construction City Cluster, næringsklyngen med over 100 medlemmer fra bygg, anlegg og eiendom. Hun mener bransjefragmentering er et hinder på veien mot utslippsfrihet. 14. september samler derfor klyngen byggherrer, entreprenører og teknologibedrifter for å utveksle kompetanse og diskutere samarbeid.

– For å lykkes må hele verdikjeden spille på lag, og høste erfaringer av hverandre. Det er bakgrunnen for at vi tar dette initiativet, sier klyngelederen i en pressemelding.

Marit Meland i fornybarselskapet Eviny deltar på samlingen, og legger vekt på nødvendigheten av en felles forståelse for totalbehovet tidlig i planleggingsfasen. En slik tilnærming kan sikre riktige energi- og ladeløsninger.

Byggherrene er viktige innovasjonsdrivere i overgangen. Fra Statsbygg vil Lars Petter Bingh, avdelingsdirektør miljø og klima, delta.

– I tillegg til å gjøre folk kjent med løsninger som kan tas i bruk allerede i dag, ønsker vi også å invitere til forskningssamarbeid i klyngen. Jeg håper at bransjen benytter seg av denne muligheten, sier Røkkum.