NY KONTORHVERDAG. – Et klubbhuskontor kan gi et slankere arealregnskap, men vi tror bedriftene ønsker å beholde noe av arealene som en buffer – for fleksibilitet, for vekst og sosiale soner. Verdien av sosiale soner blir viktigere i tiden fremover, nettopp fordi man trenger å bygge bedriftskultur de dagene folk er på kontoret, sier arkitektene Pontus Brusewitz og Gerhard Linder i Link Arkitektur. Foto: Svanhild Blakstad

NY KONTORHVERDAG. – Et klubbhuskontor kan gi et slankere arealregnskap, men vi tror bedriftene ønsker å beholde noe av arealene som en buffer – for fleksibilitet, for vekst og sosiale soner. Verdien av sosiale soner blir viktigere i tiden fremover, nettopp fordi man trenger å bygge bedriftskultur de dagene folk er på kontoret, sier arkitektene Pontus Brusewitz og Gerhard Linder i Link Arkitektur. Foto: Svanhild Blakstad

– Morgendagens kontor blir som et klubbhus

Hjemmekontor, hovedkontor eller co-working? Hvordan vil den nye arbeidshverdagen påvirke morgen­dagens kontorbygg?