Daglig leder i Consto Midt-Norge, Jomar Grøtan (t.v) og daglig leder i Consto Anlegg Midt, Alexander Korssund. Foto: Consto

Consto skal bygge verdens største settefiskanlegg

SalMar har inngått avtale med Consto og Krüger Kaldnes om bygging av deres nye smoltanlegg på land, Tjuin i Malm i Steinkjer.

Med sine 17.000 kvadratmeter og årlig produksjon av cirka 20 millioner smolt blir dette verdens største settefiskanlegg, skriver Consto i en pressemelding.

SalMar, Krüger Kaldnes og Consto har nå startet innledende samspillsfase der detaljene til settefiskanlegget skal planlegges. Endelig kontrakt signeres etter samspillsfase. Byggestart er planlagt til mai i år.

Avtalen innebærer et arbeidsfellesskap mellom Consto og Krüger Kaldnes, der Consto har ansvaret for den byggetekniske leveransen, mens Krüger Kaldnes har ansvaret for det prosesstekniske anlegget.

- Vi ser fram til å samarbeide med to meget profesjonelle partnere i SalMar og Krüger Kaldnes om dette framtidsrettede anlegget, sier Jomar Grøtan, daglig leder i Consto Midt-Norge.

- Vi er ydmyke og stolte over å få muligheten til å ta del i utviklingen av det som blir verdens største smoltanlegg, sier Alexander Korssund, daglig leder i Consto Anlegg Midt i meldingen.

Consto får ansvaret for byggeprosessen og skal ivareta den daglige driften av byggeplassen, som Consto Anlegg Midt og Consto Midt-Norge skal løse i fellesskap.

Consto skal levere de bygningsmessige konstruksjonene, herunder blant annet betongkonstruksjoner og fundamenter for bygg og prosessanlegg, bygningskonstruksjon for prosessanlegg, støttefunksjoner og administrasjonsbygg, alt av el-installasjon, ventilasjon og VVS