Ill. Hamperokken Arkitektur AS ved Louis Lunde/visualisering av ZOA3D

Consto skal bygge nytt hotell i Sortland

Consto Nord AS signerte nylig kontrakt med Hotelleiendom Nord AS om bygging av nytt hotell på Sortland.

Hotellet skal bygges på kaikanten midt i sentrum av Sortland og vil bli det største i Vesterålen. Det er på totalt nær 6.000 kvadratmeter fordelt på syv etasjer som vil romme 128 hotellrom, en konferansedel og restaurant. Resepsjonen og restauranten plasseres i hotellets førsteetasje, hvor mye av fasaden bygges i glass.
Kontraktssummen er på 132 millioner kroner ekskl. mva. Byggestart er primo september i år, med forbehold om offentlig saksbehandling, og hotellet skal stå ferdig i starten av 2021.
- Byggeprosjektet vil gi ringvirkninger lokalt. Consto vil i så stor grad som det er mulig knytte til seg lokale leverandører og kjøpe varer og tjenester fra næringslivet i regionen, heter det i en pressemelding.
- Dette er et spennende prosjekt for Consto og det blir vårt første prosjekt i Vesterålen. Med en byggherre som har høy kompetanse på drift av hoteller, og et samspill som er upåklagelig, ligger alle forutsetninger til rette for et godt prosjekt» sier prosjektleder Kenneth Markussen i Consto Nord AS.
Byggherren Hotelleiendom Nord AS eies av Holmøy Holding Invest AS og Nordic Investment AS. Hotellselskapet har inngått franchiseavtale med hotellkjeden Scandic.

Ill. Hamperokken Arkitektur AS ved Louis Lunde/visualisering av ZOA3D