Consto forsøkt svindlet – advarer byggenæringen

Entreprenørselskapet Consto AS ber andre i bransjen være på vakt, etter at de nylig ble utsatt for svindelforsøk med en faktura merket «HMS-Service 2018» fra firmaet Hokstad Marketing & Solutions.

Det var Consto sitt kontor i Surnadal som mottok svindelfakturaen, som ble oppdaget av internkontrollen på kontoret. Alarmen gikk, og nå er hele Consto Midt-Norge oppmerksomme på forholdet, ifølge kommunikasjonssjef Leo Nygænen.

– Det er ingen grunn til å tro at det ikke gjøres forsøk på tilsvarende svindel andre steder i landet. På fakturaen står det at «Ved innbetaling vil Hokstad Marketing & Solutions bistå med HMS-service. Dette innebærer full veiledning innen internkontroll. Det vil bli tilsendt en HMS-bok med veiledningsinstruks. Alle henvendelser i forbindelse med dette tilbudet sendes til post@hms-service.no, sier Nygænen.

Enkeltmannsforetak

På proff.no står Hokstad Marketing & Solutions oppført som et enkeltmannsforetak i Brønnøysundregisteret. Besøksadressen skal være Lade Allé 18B i Trondheim. Organisasjonsnummeret er 917877033, og kontonummeret er 3201.19.88171. Innehaveren av enkeltmannsforetaket skal være Joakim Hokstad, og firmaet skal være etablert 18.09.16, ifølge proff.no. Det opplyses også om at bedriften ligger under bransjen reklamebyrå. Firmaet fakturer med moms, uten at det er registret i mva-registeret.

Tiltalt

Selskapet Trygg Handel, som har hovedfokus på svindel av norsk næringsliv, opplyser at Joakim Hokstad også tidligere har vært oppført som daglig leder i selskapet Teleregisteret AS, som også har hatt en daglig leder ved navn Erik Eivin M. Zachariassen. Sistnevnte skal også ha fakturert for firmaet Eclipse Marketing.

– Teleregisteret har en sterk tilknytning til Nummeropplysningen 1801, der eierne i dag står siktet for grovt bedrageri og utroskap, opplyser informasjonsansvarlig Øyvind Waardal i Trygg Handel AS til Byggeindustrien.

Han har følgende råd til selskaper som mottar fakturaer som de mener er feil:

– Det er avsender av fakturaen som har bevisbyrden, og som er juridisk forpliktet til å dokumentere kravet som korrekt. Vi oppfordrer alle bedrifter til å ha et register over eksisterende leverandører, partnere og bankforbindelser. Mottar man en faktura fra noen ukjente, bør man kvalitetssjekke at den er korrekt før den legges til betaling, sier Waardal.

EBA informert

Også EBA Trøndelag oppfordrer bransjen om å være vaktsom. Entreprenørforeningen er informert om svindelforsøket av Consto.

– Det er veldig mye fakturering i byggebransjen, og dermed fristende for kriminelle å forsøke seg på svindel. Det kan være manglende kontrollsystemer som går under radaren i en hektisk hverdag, så vi oppfordrer alle selskaper om å gjøre nødvendige risikovurderinger, og ha systemer som fanger opp fakturasvindel, sier direktør Kristian Dahlberg Hauge i EBA Trøndelag.

Byggeindustrien har forsøkt å komme i kontakt med Joakim Hokstad i Hokstad Marketing & Solutions, men har ikke lyktes med dette.