Arbeidene har allerede startet, og bildet er fra anleggsområdet. Foto: Consto Anlegg Øst
Arbeidene har allerede startet, og bildet er fra anleggsområdet. Foto: Consto Anlegg Øst

Consto fikk Posten-kontrakt

Consto Anlegg Øst har fått kontrakt med Posten om grunnarbeidene for utvidelsen av Postens Østlandsterminal på Lørenskog.

Postens Østlandsterminal skal utvides med 12.000 kvadratmeter oppstillingsplass inntil den eksisterende terminalen, og Consto Anlegg Øst har fått i oppdrag å utføre grunnarbeidene. Arbeidene med å grave ut 30.0000 kubikkmeter masserer allerede i gang, opplyser Consto i en pressemelding.

I tillegg skal det fylles på med tilsvarende mengde knuste masser,og det skal etableres støttemurer. Vann og avløp som krysser området skal oppgraderes,og det skal legges permeabelt dekke med belegningsstein på plassen.

- 95 prosent av alle forsendelser på Østlandet går via Østlandsterminalen, som vil være i full drift mens arbeidene pågår. Våre arbeider vil derfor foregå i tett samarbeid med Postens drift, sier Morten Karlsen, daglig leder i Consto Anlegg Øst i meldingen.

Arbeidene startet opp i desember i fjor, og ferdigstilles i april i år.