Illustrasjon: Kvadrat

Consto bygger ut Buvik skole

Consto Trøndelag har vunnet kontrakten om å bygge ut Buvik skole Skaun kommune i Sør-Trøndelag.

De skal bygge et nytt undervisningsbygg for 4.-7. klassetrinn på Buvik skole. Consto har inngått en samspillskontrakt med målsum til 85 millioner kroner eks. mva.

Til prosjektet inngår også en mindre rehabilitering av eksisterende skolebygg samt opparbeidelse av et stort utomhus-område og parkeringsplass.

Totalt skal de bygge 3.200 kvadratmeter. Byggestart er allerede 24. august og bygget skal stå ferdig 1. oktober 2016.

Det nye bygget er tegnet av arkitektkontoret Kvadrat, og rådgivere er Sweco Norge AS, Vintervoll AS og Oras AS. Mens HR Prosjekt står for prosjektledelse.