Consto bygger Elverhøybrua på riksvei 70 i Sunndal kommune i Møre og Romsdal. Illustrasjon: Rambøll
Consto bygger Elverhøybrua på riksvei 70 i Sunndal kommune i Møre og Romsdal. Illustrasjon: Rambøll

Consto bygger riksveibru med nyutviklet robotsveise-teknologi

Consto og Statens vegvesen har signert kontrakt om bygging av Elverhøybrua på riksvei 70 i Sunndal kommune i Møre og Romsdal. Brua skal bygges med en robotisert sveiseteknologi nylig utviklet av norske Prodtex Industry og Vegvesenet.

Det skriver Consto og Vegvesenet i en pressemelding mandag.

– Dette blir et spennende oppdrag for oss. Prosjektet er innovativt, og brua skal bygges med en teknisk nyvinning som kun er brukt et par gang tidligere i Norge, sier daglig leder Alexander Korssund i Consto Anlegg Midt.

– Vi er glade for at vi nå får på plass en trygg og fin kryssing over Driva. Dette har mange ventet på lenge, kommenterer utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen i pressemeldingen.

Dagens Elverhøybru, som går over elven Driva, ble bygget i 1941, og er ei smal bjelkebru i betong.

Den nye brua skal bygges med en ny sveiseteknologi utviklet av det norske selskapet Prodtex Industri og Statens vegvesen i fellesskap. Den nyutviklede robotsveise-teknologien skal, ifølge pressemeldingen, gjøre stålbruene billigere, og skal i tillegg kute CO2-utslippene fra produksjonen.

– Vi synes det er spennende å være med å teste ut denne teknologien, og gleder oss til å samarbeide med Prodtex og Consto om byggingen av Elverhøybrua, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen.

Consto er blitt tildelt kontrakten for alle øvrige arbeider som må til for å ferdigstille prosjektet, og dette inkluderer blant annet masseflytting, fundamentering, søyler og veibygging.

I tillegg til ny bru skal et firearmet kryss bygges om til T-kryss, og fylkesveien under den nye brua skal legges om. Parallelt med Elverhøybrua ligger det ei gang- og sykkelbru som ble bygget i 1982. Begge disse skal rives når den nye brua er ferdig, heter det i pressemeldingen.

Arbeidene består ellers av stabilisering av kvikkleire med motfylling og erosjonssikring, samt pelefundamentering og bygging av to landkar og tre brusøyler, derav en med spuntkasse i elva.

Denne uken starter samhandlingen mellom partene, og det planlegges for oppstart på anleggsstedet i løpet av uke ni.

Det er Norconsult som har prosjektert Elverhøybrua unntatt ståloverbygningen.

– Vi har samarbeidet med Prodtex for å komme fram til en optimal bruløsning for Statens vegvesen. Norconsult har prosjektert underliggende betongkonstruksjoner, pelefundamentering. I tillegg har vi prosjektert geotekniske tiltak i utfordrende grunnforhold med kvikkleireforekomster, behov for områdestabilisering og erosjonssikring, skriver Bård Fredrik Linge, leder Bruer i Norconsult Trondheim, i en kommentar til Byggeindustrien.