Statens vegvesen lasersveiser brudekket til Ya bru på riksvei 3 i Tynset kommune.
Statens vegvesen lasersveiser brudekket til Ya bru på riksvei 3 i Tynset kommune.Illustrasjon: Arne Jørgen Myhre/Statens vegvesen

Vegvesenet tar lasersveising for bruer ett steg videre

Erfaringene fra sveisingen av gang og sykkelbrua Frønes bru i Åfjord kommune tas nå videre til byggingen av en riksveibru i Tynset kommune.

I februar åpnet Frønes gang og sykkelbru i Åfjord kommune, verdens første bru med brudekke sveiset ved hjelp av automatisert lasersveiseteknologi.

– Erfaringene fra Frønes bru tar vi nå ett skritt videre. Neste bruprosjekt er Ya bru på riksvei 3 i Tynset kommune. Der skal vi erstatte dagens bru med ny kjørebru inkludert gang- og sykkelløsning. Arbeidet med sveisingen av brudekket er i gang, og den nye brua skal etter planen åpne til sommeren, forteller Cato Dørum, sjefingeniør i Statens vegvesen, i en artikkel på etatens nettsider

Større krav

Ya bru skal bære kjøretøy, det gir større krav til brukonstruksjonen, og brudekket er derfor tykkere enn brudekket på Frønes bru, opplyser Vegvesenet.

– På Ya bru tester vi nå også bruk av stake weld, eller lap weld-metoden. Med denne sveisemetoden trenger laserstrålen gjennom begge stålplatene og smelter dem sammen uten behov for å tilsette ekstra materiale. Våre erfaringer hittil viser at stake weld er både hurtig, klimavennlig og gir oss nye muligheter for design og effektiv produksjon, sier Dørum.

Kjent teknologi

Lasersveiseteknologien som Statens vegvesen og Prodtex har videreutviklet er kjent teknologi som brukes i skips- og verftsindustrien og i bilindustrien. Med bruk av ny produksjonsmetode basert på automatisert lasersveising, digitale tvillinger og 3D-modellering, programmeres roboter til å gjennomføre sveising og kvalitetssikring av gjennomførte sveiser. Teknologien gir en raskere, billigere og mer miljøvennlig metode for bygging av bruer, ifølge Statens vegvesen.