Omtrent slik vil området rundt Elverhøybrua se ut når prosjektet er ferdig. Illustrasjon: Rambøll
Omtrent slik vil området rundt Elverhøybrua se ut når prosjektet er ferdig. Illustrasjon: Rambøll

Consto bygger Elverhøybrua

Consto Anlegg Midt AS er tildelt oppdraget med bygging av Elverhøybrua på riksveg 70 i Sunndal kommune i Møre og Romsdal.

To tilbydere var med i konkurransen om oppdraget som omfatter alle arbeidene med unntak av ståloverbygningen til brua som leveres av Prodtex Industri AS.

Consto Anlegg Midt AS leverte anbud med en pris på 86,4 millioner kroner, mens Gjermundshaug Anlegg skulle ha 88,3 millioner kroner for jobben.

Prosjektleder Halgeir Brudeseth fra Statens vegvesen fastslår at han er fornøyd med å ha fått hovedentreprenøren på plass.

– Vi antar at Consto vil legge opp til rask oppstart, noe som er viktig for oss, fordi fundamenteringsarbeidene bør utføres mens vannmengden i elva er på det laveste, sier han.

I tillegg til selve brua omfatter oppdraget:

  • Stabilisering av kvikkleire med motfylling og erosjonssikring.
  • Pelefundamentering og bygging av to landkar og tre brusøyler (derav en med spuntkasse i elva Driva).
  • All vegbygging.
  • Riving og fjerning av de to eksisterende bruene.

Kontrakten med Consto Anlegg Midt AS planlegges signert etter at karenstiden er utløpt mandag 13.februar kl. 12:00.