Illustrasjon: Forsvarsbygg

Consto bygger for Forsvarsbygg på Evenes

Forsvarsbygg har signert kontrakt med Consto Nord AS i forbindelse med oppbyggingen av Evenes flystasjon.

Totalentreprisen har en verdi på vel 175,4 millioner kroner inkludert merverdiavgift, skriver Forsvarsbygg i en pressemelding.

Det skal etableres to bygg som henger sammen med et mellombygg, for å gi mest mulig effektiv drift.

Velferd- og idrettsbygget skal inneholde kantine, kontorer (ledelse baseskvadron, støtte og tillitsmannsapparat), transporttjeneste, velferd, undervisning, prest/livssyn og idrett.

Mens sykestue skal huse blant annet leger, sykepleiere, tannlege, bedriftshelsetjeneste og sengerom.

- For personellet ved 133 luftving er det veldig gledelig at vi nå skriver kontrakt og starter byggingen av dette bygget som vil omfatte store deler av baseskvadronen vår. Foruten gode bo-muligheter og messe er kanskje velferd‐ og idrettsbygget det viktigste anlegget for personellets trivsel på basen, og dermed også viktig i rekrutteringen av nytt personell til Evenes. I tillegg vil det gi våre vernepliktige soldater etterlengtede fasiliteter og tjenester, noe vi har manglet til nå, sier sjef for 133 luftving på Evenes, oberst Eirik Guldvog i meldingen.