Utvidet anlegg for produksjon av betongelementer på Døsje på Sotra.

Con-Form bygger ny hulldekkefabrikk på Sotra

Con-Form Bergen utvider anlegget sitt på Døsje på Sotra med en ny fabrikk for hulldekker og utvider også eksisterende produksjonshall.

Daglig leder Sindre Namdal i Con-Form Bergen.

Den nye hulldekkfabrikken vil kunne produsere inntil 150.000 kvadratmeter årlig. Produksjonskapasitet for plattendekker dobles til 60.000 kvadratmeter i året og det skal lages en ny produksjonslinje for forspente plattendekker og bjelker. Det skal også bygges nytt blandeverk og et renseanlegg som gjenvinner vann og tilslag.

Det er Brødrene Ulveseth som skal bygge den nye fabrikken og utvide det eksisterende produksjonsbygget. Daglig leder Sindre Namdal i Con-Form Bergen sier at byggesøknad er godkjent og venter snarlig oppstart. Utvidelsen av anlegget skal stå ferdig høsten 2020.

Con-Form Bergen skal selv produsere veggelementer og betongsøyler til nybygg og utvidelse. Namdal anslår at nytt utstyr vil komme på cirka 35 millioner kroner, uten merverdiavgift. I tillegg kommer bygningsmessige investeringer.

- Når anlegget er utvidet vil Con-Form Bergen være totalleverandør av betongelementer til byggeprosjekter, sier Namdal. Antall arbeidsplasser på Sotra øker fra 20 til cirka 30.