Campus-prosjektet ligger sørvendt mot havnebassenget i Kristiansund og bebyggelsen former et nytt offentlig torg. Torget etableres i byggetrinn 1 mellom nybygget, eksisterende havneskur og kaikanten og vil sluttføres når siste byggetrinn mot sør reises. Illustrasjon: Pir II.
Campus-prosjektet ligger sørvendt mot havnebassenget i Kristiansund og bebyggelsen former et nytt offentlig torg. Torget etableres i byggetrinn 1 mellom nybygget, eksisterende havneskur og kaikanten og vil sluttføres når siste byggetrinn mot sør reises. Illustrasjon: Pir II.

Campus-prosjekt skal løfte Kristiansund

Campus Kristiansund er etterlengtet prosjekt som skal gi nordmørsbyen og regionen et løft.