Bytter fra Paus til Nortett

Fra og med 18. August 2004 bytter Paus & Paus Bygg navn til Nortett Betongfixer'n. Navneskiftet kommer som et resultat av at selskapet ikke lenger er en del av Paus-gruppen.

Paus navnet er et gammelt og tradisjonsbundet navn, og vil for de fleste bli forbundet med handelsvirksomhet innen mange forskjellige virksomheter. I forbindelse med at Paus Gruppen valgte å selge Paus & Paus Bygg AS i november 2001, ble det gitt adgang til å beholde navnet kun i 3 år. Firmaet har valgt å benytte sitt produktkonseptnavn Nortett® i firmanavnet for å forenkle markedskommunikasjonen. Adresse, telefon- og faksnummer samt organisasjonsnummer er uforandret.