Illustrasjon: Statens vegvesen

Bypakke Bodø vedtatt i Stortinget

Onsdag vedtok Stortinget utbygging og finansiering av Bypakke Bodø.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding på sine nettsider.

– Dette er en endelig bekreftelse på at vi kan sette i gang for fullt. Vi planlegger byggestart for riksvei 80 Hunstadmoen-Bodøelv til våren, uttaler regionvegsjef Torbjørn Naimak i pressemeldingen.

Illustrasjon: Statens vegvesen

Tirsdag 2. desember blir det, ifølge pressemeldingen, klart hvem som ønsker kontrakten på det største enkeltprosjektet i pakken. Strekningen er 3,5 kilometer lang, og inkluderer 2,8 kilometer tunnel mellom Hunstadmoen og Bodøelv. Tunnelen får to løp med to kjørefelt i hver retning. Det ene tunnelløpet skal etter planen åpnes høsten 2018, mens det andre åpnes noen måneder senere, heter det i pressemeldingen.

Prosjektleder Odd Inge Bardal sier at Vegvesenet nå går inn i noen år med stor aktivitet på og langs riksvei 80.

– Det blir krevende, men vi forbereder oss godt. Vi er snart i gang med den første og største kontrakten, og allerede neste år kunngjør vi oppdraget med bygging av resterende 2 kilometer av riksvei 80. Der inngår også 5 kilometer gang- og sykkelvei, forteller han.