Illustrasjon: Statens vegvesen

Lyser ut første kontrakt i Bypakke Bodø

Det første og største enkeltprosjektet i Bypakke Bodø er lagt ut på markedet. Mandag 1. desember er det klart hvem som vil bygge tunnelen fra Hunstadmoen til Bodøelv.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding på sine nettsider.

Utlysningen av kontrakten på tunnelarbeidet markerer starten på Vegvesenets prosjekt i Bypakke Bodø. Prosjektleder Odd Inge Bardal kan fortelle at Vegvesenet nå går inn i noen år med stor aktivitet på og langs riksvei 80.

Byggestart til våren

– I denne runden ber vi om tilbud på bygging av strekningen fra Hunstadmoen til Bodøelv. Strekningen er 3,5 kilometer, og inkluderer 2,8 kilometer tunnel mellom Hunstadmoen og Rønvikjordene foran Bodin leir. Tunnelen skal gå i to løp, og ha to kjørefelt i hver retning, sier han.

Hvis alt går etter planen, blir det byggestart til våren.

– Vi tar sikte på å åpne det ene løpet høsten 2018, og det andre noen måneder senere, sier Bardal.

Mer i vente

Neste år blir kontrakten med bygging av resterende 2 kilometer av riksvei 80 lyst ut. Denne strekningen går fra Bodøelv til og med Thallekrysset og Olav V gate fra Bodøelv til og med Gamle Riksveg. Her blir det også to felt i hver retning, og alle berørte kryss blir bygd om. Strekningen inneholder dessuten 5 kilometer gang- og sykkelvei, samt underganger for gang- og sykkelveier der de krysser veier, heter det i pressemeldingen.

– Bypakke Bodø har mer enn hundre prosjekt for de som går, sykler, kjører kollektivt eller bruker bil. Nå setter vi i gang det aller største, og forbereder oss godt på det som blir en krevende oppgave, sier Bardal.

Han lover at Vegvesenet skal komme tilbake med mer informasjon om de trafikale løsningene når anleggsperioden nærmer seg.

Regjeringen la fram forslag til innhold og finansiering i Bypakke Bodø 20. juni i år. Oppdraget med tunnelen er lyst ut med forbehold om at Stortinget godkjenner prosjektet.