Arve Brekkhus

Milliardpakke til Bodø i høst

Bypakke Bodø har anleggsstart høsten 2014. Gavepakken til Nordland-kommunen har en økonomisk ramme på 2.820 millioner kroner, og innebærer blant annet ny firefeltsvei og tunnel.

Det skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding på sine nettsider fredag.

– Bodø får et tryggere og mer effektivt transportsystem, som vil bidra til bedre bymiljø, økt framkommelighet for kollektivtrafikken og bedre forhold for gående og syklister. Byens innfartsåre, riksvei 80, skal bygges ut til firefelts veg på strekningen Hunstadmoen – Thallekrysset. Regjeringen åpner også for endringer i bompengeopplegget, noe som skal komme trafikantene til gode i form av lavere bomtakster, uttaler samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i pressemeldingen.

Forslaget om utbygging og finansiering av Bypakke Bodø ble lagt fram i statsråd fredag.

Anleggsarbeidet skal etter planen starte høsten 2014, og kan være ferdig i løpet av 2019, heter det i pressemeldingen.

Utbygging av 5,4 kilometer ny firefelts vei fra Hunstadmoen til Thallekrysset utgjør hoveddelen av prosjektet. Fra Hunstadmoen blir det bygd en om lag 2,8 kilometer lang tunnel i to løp vestover til Bodøelv. Prosjektet går videre langs dagens riksvei 80 til Thallekrysset og langs Olav V.

Bypakke Bodø omfatter også en rekke tiltak for gående og syklende, samt tiltak for å bedre trafikksikkerheten, heter det i pressemeldingen.

Bypakke Bodø har en samlet økonomisk ramme på 2820 millioner 2014-kroner. I tillegg vil Nordland fylkeskommune styrke driften av kollektivtilbudet med til sammen 59 millioner 2014-kroner i perioden 2014-2021.

I tråd med tidligere lokalpolitiske vedtak skal utbyggingen finansieres ved en kombinasjon av bompenger, statlige bevilgninger og midler fra Bodø kommune og Nordland fylkeskommune.