Bymiljøprisen til Stavanger og Sandnes

Bymiljøprisen 2006 gikk til Sandnes og Stavanger. Byene får prisen i fellesskap. Overrekkelsen skjedde på et arrangement i Sandveparken i Sandnes sentrum. Temaet for årets Bymiljøpris er Levende by - til fots og på sykkel.

- Å gå og sykle betyr mye for folks helse. I tillegg gir det gevinst når det gjelder bymiljøet. Jeg håper at flere byer vil la seg inspirere av Sandnes og Stavanger. Nå må byene legge mye større vekt på gang- og sykkelveier i planleggingen, sier statssekretær Henriette Westhrin. Begge byene kunne hver for seg vært verdige prisvinnere, men juryen valgte å gi prisen til byene i fellesskap. Både Stavanger og Sandnes har arbeidet lenge og planmessig med sykkelveier og praktisk tilrettelegging, som sykkelstativer i nærheten av kollektivnettet. Juryen fremhever spesielt det gode samarbeidet på tvers av kommunegrensene. Prisbeløpet på 100.000 kroner skal brukes til et fellesprosjekt for Sandnes og Stavanger. Det var ni kandidater til årets Bymiljøpris. Stavanger fikk også prisen i fjor da var tema Friluftsliv i byen.